Skip navigation

1.1.2 Kompetenciák

  • Az egész életen át tartó tanulást megalapozó IKT kompetenciák fejlesztése.

Tudás

  • Ismeri az oktatás és infokommunikációs eszközrendszer alkalmazásának módszertani alapjait. A világhálón elérhető szolgáltatásokat képes munkájában innovatívan alkalmazni, a felmerülő kérdésekre adekvát és konstruktív válaszokat képes megfogalmazni.

Attitűdök

  • Képes az elektronikus oktatás-és infokommunikációs eszközrendszerek hozzáértő használatára saját életvezetése és szakmai célfeladatai ellátása során,

Képességek

  • Képes multimédiás elektronikus tananyagot értékelni. Forrásanyagokból – tematikus terv és forgatókönyv alapján – tudjon elektronikus tananyagot megjelenítésre alkalmas formában összeállítani.

Módszerek: előadás, gyakorlat, (online)projektmunka