Skip navigation

10.2 BEVEZETÉS

A tanulás minőségét és eredményességét a tanári kompetenciák, az alkalmazott oktatástechnológiai eszközök és módszerek hatékonysága, és a tanulási környezet minősége határozza meg.

Az utóbbi évek tananyagfejlesztései stratégiái az erősödő gazdasági és munkaerő piaci követelményeknek megfelelően az elektronikus formában és mediálisan erősen dimenzionált, önálló feldolgozásra alkalmas tananyagstruktúrák irányába tolódtak el.

Az IKT technikai és metodikai repertoárja különösen alkalmas arra, hogy segítségével a szituatív tanulás feltételrendszerét kialakítsuk.

Kárpáti Andrea szerint:  „Az IKT eszközök annyi potenciállal bírnak, amilyen pedagógiai repertoárral a használójuk rendelkezik.”

Magyarul akkor tudunk egy IKT rendszert hatékonyan működtetni, ha a fent felsorolt tényezők közül mindegyik teljesül, de mindenekelőtt a tanári kompetencia a legfontosabb, hiszen ez határozza meg az egész pedagógiai folyamat minőségét.

Ennek érdekében a pedagógus egyik a feladata a rendelkezésre álló eszközrendszer megismerése és a hozzá tartózó módszertan elsajátítása.

Ebben a leckében olyan programokat mutatunk be melyek univerzálisan használhatók, bármilyen tanulási környezetben.