ekf

Curriculum Vitae - MTA köztestület

Dr. Nádasi András szakmai testületek

MTA Jövőkutatási Bizottság

http://mta.hu/ix_osztaly_cikkei/jovokutatasi-bizottsag-114661

Országos Doktorí Tanács

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=192&sz_ID=8210

Országos Köznevelési Tanács Tankönyv és Taneszköz Bizottság

http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/tarsadalmi-kapcsolatok/oknt-bizottsagai/tankonyv-taneszkoz

Dr. Nádasi András válogatott publikációi (1971-2010)

 

Trigonometrikus egyenletek (Programozott feladatgyűjtemény, Szerk. Biszterszky, E.)

Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, 1971. 112 p.

 

GrundyTutor oktatógépi program a Kémia tantárgy tanításához

Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1971. 162 opt. fr.

 

8 és S8 mm-es filmvetítők, hangtechnikai eszközök (Szerk. Zibolen Endréné)

Budapest, Fővárosi Pedagógiai Intézet, 1972. p. 42-77.

 

Iskolai diavetitő készülékek vizsgálata

Budapest, Audiovizuális Közlemények, 1973/1. sz., p.31-54.

 

Az írásvetítő transzaparensek fajtái, az IV kezelése és telepítése a tantermekben

Budapest, Országos Oktatástechnikai Központ, 1974. 18 + 26 + 41 p.

 

A hangosított diasorozatok készítésének és alkalmazásának néhány szempontja

Budapest, MÉM Szakoktatási Felügyelőség, 1975. 33 p.

 

Az oktatástechnológia elterjesztésének módszerei

Geneva, IBE-UNESCO, 1975. 34 p.

 

Nyelvi laboratóriumok

Budapest, OOK. 1975. 39 p.

 

Felvételi kalauz matematikából (Bíró, I. – Bíró, L. –  Nádasi, A. – Szász, E. – Szűcs, F. – Szűcs, P. – Tompa, K.) Feladatgyűjtemény egyetemi és főiskolai felvételi vizsgákra önállóan készülőknek

Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1976. – 556 p.

 

Írásvetítő transzparensek a kémia tanításában. (Dr. Balázs, L. - Nádasi, A.)

Budapest, Országos Oktatástechnikai Központ, 1976. 90 p + 112 lev.

 

Az oktatástechnológiai továbbképző tanfolyamok rendszere (Ed.)

Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 1976. 286 p.

 

The analyses of introductional factors of Educational Technology.

(In: Nemzetközi Oktatástechnikai Szeminárium. szerk. Füle, S.)

Budapest, OOK - UNESCO, l976. p. 39-52.

 

Multi-média egységek - Az oktatástechnikai anyagok komplex alkalmazása a szakoktatásban

Budapest, MÉM Szakoktatási Felügyelőség, 1977. 27 p.

 

Oktatástechnológiai képzés az amerikai Indiana Egyetemen

Budapest, Audiovizuális Közlemények, 1977/4. sz., p. 303-387.

 

Az oktatómédiumok fajtái és rendszerezése (In: The Development of Learning Packages, Ed. Falus, I.) Veszprém, Országos Oktatástechnikai Központ, 1977. p. 29-58.

 

Mezsdunarodnüj szeminar po technologii obucsenyija -

In: Szovremennaja vüszsaja skola. 1977. No. 2.

 

Trigonometria (In: Felvételi kalauz matematikából, Szerk. Biszterszky, E.)

Budapest, Tankönyvkiadó, 1977. p. 241-310.

 

A médiumok fajtái és rendszerezése (Tantervelméleti füzetek)

Budapest, Országos Pedagógiai Intézet, 1977. 24 p.

 

Az oktatófilm alkalmazási lehetőségei a szakoktatásban

Budapest, MÉM Szakoktatási Felügyelőség, 1978. 39 p.

 

The System of Hungarian Educational Institutions concerned and their Staff Problems

(In; Status of staff employing modern educational technologies, Ed. J. Leedham)

Paris, UNESCO, 1979. 72 p.

Az egyetemi szintű oktatástechnológus szakképzés alternativája

(In: Egyetemközi Oktatástechnológiai Konferencia, Szerk. Megyesi, L.)

Budapest, ELTE, 1980. p. 19-29.

 

Az oktatástechnikai képzés és továbbképzés helyzete Magyarországon

Budapest, AV Közlemények, 1980/2. sz.

 

Az oktatástechnológia hazai oktatásának fejlődése az OOK és bázishálózata tevékenységének tükrében (1973-1979), I.-II. rész Budapest, AV Közlemények, 1980/2-3-4. és 6. sz.

 

Multimedia Teaching Packages in Hungary (co-author)

UNESCO-Prospects, 1982. Vol. XII., No.3

 

Oktatás és oktatásfejlesztés az OOK-ban

Budapest, AV Közlemények, 1983/3. sz.

 

Tantervfejlesztés és oktatástechnológia

Budapest, OOK-OTT, 1984. 43 p.

 

Oktatástechnológia I. - Audiovizuális eszközök és anyagok (Szerk.)

Veszprém, OOK, 1984. 224 p.

 

Oktatástechnológia az Egyesült Államokban

(In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. 1979-1984, Szerk. Nagy, S.)

Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984. p. 112-142.

 

Az információhordozók és információhordozó rendszerek tervezésének és alkalmazásának alapjai

(In: Oktatástechnológia II., Szerk. Orosz, S.) Veszprém, OOK, 1985. p. 26-42.

 

Film és videofejlesztés a felsőoktatásban

Veszprém, Pedagógiai Technológia, l985/1. sz.

 

The Chalange of the New Information and Communication Technologies - Az új információs és kommunikációs technológiák  hatása az oktatásra (UNESCO-MINEDEUROPE Konferencia) Budapest, AV Közlemények, 1988/6. sz.

 

Training Teachers in Classroom Application of the Computers

London, Kogan Page - ICEM, Educational Media International. 1987. Vol.XXII. No. 1.

 

Educational Technology in Hungary

London, Kogan Page, ICEM, Educational Media International,1989. Vol. XXIV. No. 3.

 

A Distance Education Course on Custom Design Circuits (co- author with Gonda, P.)

London, Kogan Page - ICEM, Educational Media International, 1990. Vol. XXV. No. 3.

 

Szempontrendszer távoktatási anyagok kidolgozásához (Ed. I. Kovács, In: Távoktatás M.o.-on)

 Budapest, FKI, 1992. p 195-204.

 

Rendszerváltás az oktatástechnológiában. HUNGARODIDACT 93 konferenciakötet (Szerk.)

Budapest, OMIKK-HUNDIDAC, 1993. 128 p.

 

Multimédia szerkesztői ismeretek oktatása az ELTE TTK-n

Budapest, Média Kommunikáció, 1993/3. sz.

 

Oktatómédia tervezés. Jegyzet kommunikáció szakos mérnök hallgatóknak

Gödöllő, GATE, 1994. 48 p.

 

Az oktatástechnikus képzés központi tanterve és követelményrendszere (Szerk. Nádasi, A.)

Budapest, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, 1996. 112 l.

 

Tanszermúzeum- Muzeális értékű tanszerek katalógusa CD-ROM (Szerk. Jáki L.,Nádasi A.)

Budapest, ELTE- OPKM, 1996. 650 Mb.

 

Pedagógiai lexikon A-Z (34 oktatástechnológiai és multimédia szócikk, Szerk. Báthory, Z. – Falus, I.)

 Budapest, Keraban Kiadó, 1997. Vol. I.-III.  2000, On-line Pedagógiai Lexikon

 

Amit a kémiai kísérletezésről tudni kell CD-ROM (Szerk.Nádasi, A) Szerzők: Rózsahegyi M.-Wajand J.- Nádasi A. Budapest, Eötvös Kiadó, 1998. 650 Mb.

 

Polgárjogot nyert-e az oktatástechnológia? (Szerk. Tompa, K.) In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Eger, EKTF, 1998. 40-52. l.

 

Instructional Design and Technology (Ed.J.Polak. In: Educational Technology,Vol. I.)

Nyitra, UKF –Institute of Ed. Tech. UNESCO Chair ,1998. P 68 – 73.

 

Magyarok a világ tudományos-műszaki haladásáért – Hungarians for the Progress of Science and Technology. CD-ROM (Ed. L. Füstöss, Multimedia Ed. A. J. Nádasi) Budapest, ELTE-OMIKK, 1999. 650 Mb.

 

Instructional Design and Technology - Ph.D. Dissertation

Constantine the Philosopher University. Institute of Educational Tech. UNESCO Chair, Nyitra, 1999. 170 p. + 46 p.

 

Az oktatógépek története (Szerk. Balogh, M. – Jáki, L.) In: Orbis Pictus – A szemléltetés története.

Budapest, OPKM. 2000

 

Multimédia programfejlesztés és szakképzés az ELTE TTK-n, In: Ablak a világra, Irisz Sulinet Konferenciakötet, Budapest, 2000.

 

Európa regionális földrajza, CD-ROM adatbázis (Szerk.) Probáld Ferenc: Európa regionális földrajza c. tankönyvének melléklete, Budapest, Eötvös Kiadó, 2000.

 

Taneszköz értékelési modellek - multimédia oktatóprogramok elemzése (Ed. Tompa, K.)

In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Eger, EKTF, 2001.

 

Nádasi András – Paul Z. Perjes: 50 éves a WORLDDIDAC, a Taneszközgyártók és Forgalmazók Világszövetsége  = Könyv és nevelés 2002. 4.sz. 95-104. p.

 

Egy régi-új szolgálat. Taneszköz Információs Központ az OPKM-ben

= Könyv és nevelés 2003. 1. sz. 71-77. p.

 

META 2003 – I. Taneszköz Információs Szakmai Tanácskozás

= Könyv és nevelés 2003 3.sz. 41-42. p.

 

Taneszköz-információs Központ az OPKM-ben

= Mentor. Támpont mell. 2003 8-9.sz. 4-5.p.

 

A Ratio Educationis és a taneszközök. In: A 225 éves Ratio Educationis : Emlékülés az OPKM-ben / szerk. Jáki László. Bp. : OPKM, 2003. – 56-64. p.

 

Egy régi-új szolgálat – Taneszköz Információs Központ. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve 2003 / szerk. Balogh Mihály. – Bp. : OPKM, 2003. – 158-164 p.

 

Taneszközök az információs társadalomban. In: Agria Media 2002 / szerk. Tompa Klára.

 Eger: EKF, 2003. – 307-312.p.

 

Balhegy, G. – Diósi, A. – Puskás, A. – Lőrincz, L. – Brachna, Zs.: Mindennapok Magyarországon –  Mohácstól a reformkorig CD-ROM. (szerk. Miklósi, L. és Mosonyi L., multimédia szerk. Nádasi, A.) Budapest: Cartographia Kft., 2003.

 

Nádasi András: Oktatástechnológia – elektronikus jegyzet az ELTE TTK tanár szakos hallgatói számára. / szerk. Kárpáti Andrea. – Budapest: ELTE, 2003. – 68 p.

 

Tanszermúzeum I. – Elektrosztatikai gépek az elektromos alapjelenségek szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2004 4. sz.

 

Tanszermúzeum II. – Demonstrációs eszközök az optikai alapjelenségek szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2005 1. sz.

 

Tanszermúzeum III. – Modellek egyes csillagászati földrajzi fogalmak szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2005 2.sz.

 

Tanszermúzeum IV. – Muzeális egyszerű gépek a főbb mechanikai alapfogalmak szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2005 4.sz.

Tanszermúzeum V. – Muzeális értékű modellek és más taneszközök a hőtan

egyes jelenségeinek és fogalmainak szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2006/1.sz.

 

Tanszermúzeum VI. – Modellek a természettudományos jelenségek és

fogalmak szemléltetéséhez

= Könyv és nevelés 2006/2.sz.

 

Tanszermúzeum VII. – Modellek és minták, csontkészítmények, száraz és nedves preparátumok

= Könyv és nevelés 2006/3.sz.

 

Tanszermúzeum VIII – IX. Muzeális taneszközök a vegytan szemléltetéséhez és tanulásához – I-II.

= Könyv és nevelés 2007/1-2. sz.

 

Tanszermúzeum X. – A „Calderoni és Társa” – a magyar tanszergyártás kezdetei

= Könyv és nevelés 2007/4.sz.  http://www.tanszertar.hu/eken/index.htm

 

Az oktatástechnológia és az oktatásfejlesztés digitális eszközrendszere

In: A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei – e-learning tananyag,

Eszterházy Károly Főiskola, 2007

 

A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő Rendszer és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis program

= Könyv és nevelés 2008/2.sz.

 

Kogutowicz Manó és Kogutowicz Károly földrajzi, történelmi atlaszai, térképei és glóbuszai (Mosonyi, L. – Nádasi, A.)

= Könyv és nevelés 2008/3.sz.

 

HU ISSN 0454-3475 –Tíz éves a Könyv és Nevelés

= Könyv és nevelés 2008/4.sz.

 

Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő és Kompetencia-fejlesztő Program-adatbázis

(Rendszerterv és szakmai program)

Calderoni-Online, Oktatásfejlesztő és Kutató Intézet, 2008  http://88.151.101.48

 

A Calderoni cég története – tanszer és tanszergyártás In: A Butenzorg-villa lakója – A világutazó, műgyűjtő Hopp Ferenc (1833-1919) / Szerk.: Fajcsák Györgyi, Renner Zsuzsa

Hopp Ferenc Keletázsiai Művészeti Múzeum, Budapest 2008. – 42-52.p

 

Csillaghírnök – különleges muzeális és modern csillagászati eszközök

http://csillagaszattortenet.csillagaszat.hu/egyetemes_altalanos/20090814_csillaghirnok_5.html

 

Könyvritkaságok az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban

= Könyv és nevelés 2009/2.sz.

 

Szükséges-e az iskoláknak a taneszköz-jóváhagyás és a jegyzék?

= Könyv és nevelés 2009/3.sz.

 

Orbis sensualium pictus imaginarius

= Könyv és nevelés 2010/2.sz.

 

Oktatáselmélet és technológia

http://okt.ektf.hu/data/nadasia/file/tananyag/oktataselmelet/index.html

 

Tartalomszabályozás – A pedagógiai rendszer és a taneszköz rendszerek

= Könyv és nevelés 2010/4.sz.

 

A megfelelő média kiválasztása

= Könyv és nevelés 2011/1.sz.

Design and code: Andro