ekf

Curriculum Vitae - Hivatalos

Név

Dr. Nádasi András János

Születési év

Budapest, 1946. október 21.

Végzettség és szakképzettség (oklevél szerinti)

Budapesti Piarista Gimnázium – reál érettségi (1965)

BME, Villamosmérnöki Kar, Villamos gépek és készülékek ágazat,

Műszaki tanári szak (1970),

Indiana University, Branch of Instructional Systems Technology,

Instructional Designer (1977),

Constantine the Philosopher University, UNESCO Chair,

Educational Technology Ph.D. (1999)

Nyelvvizsga: Egyetemi angol, Passzív nyelvtudás: latin, orosz,

Szaktanfolyam: OOK Oktatástechnológia (1973), OM vezetőképző (1987).

Jelenlegi munkahelyek

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet,

Eszterházy Károly Főiskola

A kinevezésben feltüntetett munkakörök

OFI OPKM – tudományos tanácsadó

EKF – egyetemi docens,

Tudományos fokozat a tudományág megjelölésével

Neveléstudomány tudományágban doktori (PhD) fokozat (1999)

Nádasi, A.: Instructional Design and Technology - Ph.D. Dissertation. Constantine the Philosopher University. Dpt. of Ed. Technology UNESCO Chair, Nyitra, 1999. 170 + 46 p.

Eddigi oktatói tevékenység

2005 – Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatikai Intézet, Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszék – médiainformatika, multimédia szerkesztés, taneszközelmélet, -történet tantárgyak oktatója, egyetemi docens,

2000-2003: GDMF, Műszaki informatikus, Multimédia Szak - médiadidaktika vezető-tanár, egyetemi docens,

1999-2002: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Mérnöktanári Szak, Doktori Iskola – Multimédia-fejlesztés és -kutatás tantárgy oktatója, egyetemi docens,

1996-1998: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kommunikációtechnikai Mérnöki Kar - meghívott oktatómédia tervezés tanár, óraadó,

1991-2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Oktatástechnikai Csoport – oktatástechnológia alaptantárgy, multimédia-tervezés és -fejlesztés speciálkollégium oktatója, mérnöktanár,

1987-1988: Bánki Donát Műszaki Főiskola, Neveléstudományi Tanszék – meghívott oktatástechnológia oktató, adjunktus,

1985-1987: Budapesti Tanítóképző Főiskola, Neveléstudományi Tanszék – didaktika, oktatástechnológia óraadó tanár, adjunktus,

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

2008 – Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – oktatástechnológiai és médiainformatikai tudományos tanácsadó, a Calderoni elektronikus forráskezelő rendszer és programadatbázis K+F project szakmai irányítása

2006 – 2007: OFI-OPKM Calderoni Taneszköz-információs és

Oktatástechnológiai Központ – főosztályvezető

2005 – 2006: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Múzeumi Főosztály – főosztályvezető,

2003-2004: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Taneszköz Információs Főosztály – főosztályvezető,

1995-2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,

a Multimédia Fejlesztő Labor vezetője, tudományos főmunkatárs,

1991-1995: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,

Oktatástechnikai Tanszék – mérnöktanár, oktató,

1977-1990: Országos Oktatástechnikai Központ, Bp. –

oktatásfejlesztési főosztályvezető,

1976-1977: UNESCO/UNDP ösztöndíjas

(USA, Indiana University, Kanada, Franciaország, Svédország, Egyesült Királyság),

1974-1976: Országos Oktatástechnikai Központ

oktatásfejlesztési osztályvezető,

1973-1974: Budapesti Műszaki Egyetem, Oktatástechnikai Osztály

tudományos továbbképzési ösztöndíjas, kutató,

1970-1972: Fővárosi Pedagógiai Intézet, Oktatástechnikai Csoport

központi továbbképzési felügyelő,

1969-1970: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont

tudományos segédmunkatárs,

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)

Egy régi-új szolgálat – Taneszköz Információs Központ. = Az Orsz. Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve 2003 / szerk. Balogh Mihály. – Bp. : OPKM, 2003. – 158-167 p.

Nádasi András: Oktatástechnológia – elektronikus jegyzet az ELTE TTK tanár szakos hallgatói számára. / szerk. Kárpáti Andrea. – Budapest: ELTE, 2003. – 68 p.

Taneszközök az információs társadalomban. In: Agria Media 2002 / szerk. Tompa Klára. – Eger: EKF, 2003. – 307-312.p.

Nádasi András: Tanszermúzeum I–X. Taneszköz-történeti tanulmányok = Könyv és nevelés 2004 4. sz., 2005 1-2.,4. sz., 2006 1-3. sz., 2007 1-2., 4. sz. http://www.tanszertar.hu/eken

Nádasi András: Az oktatástechnológia és az oktatásfejlesztés digitális eszközrendszere

In: A tanári mesterség információ- és kommunikációtechnikai alapelemei – e-learning tananyag, Eszterházy Károly Főiskola, 2007

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

Tanszermúzeum – Muzeális értékű tanszerek katalógusa CD-ROM-on

(Szerk. Jáki L. és Nádasi A.) Budapest, ELTE- OPKM, 1996. 650 Mb.

Amit a kémiai kísérletezésről tudni kell CD-ROM (Szerk.Nádasi, A)

Szerzők: Rózsahegyi M.-Wajand J.- Nádasi A. Budapest, Eötvös Kiadó, 1998. 650 Mb.

Pedagógiai lexikon (34 oktatástechnológiai és multimédia szócikk) Szerk. Báthory, Z. – Falus, I. Budapest, Keraban Kiadó, 1997. Vol. I.-III. 2000, On-line Pedagógiai Lexikon

Magyarok a világ tudományos –műszaki haladásáért – Hungarians for the Progress of Science and Technology. CD-ROM (Ed. L. Füstöss, Multimedia Ed. A. J. Nádasi) Budapest, ELTE-OMIKK, 1999. 650 Mb.

Nádasi András: A Calderoni Elektronikus Tanulási Forráskezelő rendszer és Kompetencia-fejlesztő Programadatbázis, www.ofi.hu

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Kutatóként oktatástechnológiával, taneszköz elmélettel és -történettel, tanárként az IKT oktatásával foglalkozom. 17 országban 56 alkalommal voltam tanulmányúton, ill. szakmai konferencián; 1972 óta tartok előadásokat, 6 esetben kaptam UNESCO-ILO oktató-média szakértői megbízást.

Az UNESCO támogatásával 1973-ban alapított Országos Oktatástechnikai Központ megszervezésében a kezdetektől részt vettem, így a hazai audiovizuális oktatómédia fejlesztés, oktatástechnológiai kutatás és képzés rendszerének egyik megalapozója lehettem.

Az ELTE TTK-n az oktatás mellett, tudománytörténeti cd-romok fejlesztésével foglalkoztam, amelynek érdekében egy multimédia-fejlesztő laboratóriumot is kialakítottam. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum keretében 2002-től működik a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár, (www.tanszertar.hu), amelynek rendszertervét 1999-ben dolgoztam ki. Az OPKM-ben a taneszköz-információs, múzeumi és kiadói munkák irányítása mellett, fő feladatom a köz- és felsőoktatási taneszköz-információs és értékelési rendszerek fejlesztése. Az EKF oktatójaként, kollegáimmal az IKT és médiamatika mesterfokú és Ph.D. programjának fejlesztésén fáradozunk.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008-tól működik a Calderoni Elektronikus Forráskezelő és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis és Forrásközpont, amelynek kezdeményezője és létrehozásnak szakmai projectvezetője vagyok.

1985-től hivatalos fő, 1992-től helyettes magyar képviselője vagyok a 36 tagországot számláló Nemzetközi Taneszköz Tanácsnak (International Council for Educational Media).

1992-től megválasztott főtitkára vagyok a 120 tagú HunDidac Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók Szövetségének.

1994-től hivatalos magyar képviselőként veszek részt a Taneszköz Világszervezetben (Worlddidac Foundation and Association),

2002-től vagyok tagja az Országos Köznevelési Tanács 7 tagú Tankönyv és Taneszköz-minősítő Bizottságának.

Tudományos-szakmai pálya statisztikái:

 

Publikációim, audiovizuális és elektronikus tananyagaim száma kb. 170. Több tucat oktatástechnológiai, médiadidaktikai tanulmány, tankönyv, jegyzet írója, szerkesztője vagyok. Szerkesztője vagyok a Könyv és Nevelés és a Képzés fs Gyakorlat folyóiratoknak.

Monográfiák hazai, külföldi: 14, Eredeti szakcikkek tudományos szaklapokban: 56, Felsőoktatási tankönyvek: 3, Jegyzetek, kéziratok: 4, Munkák hazai konferenciakötetekben, gyűjteményekben: 18, Munkák külföldi konferencia-kötetekben, gyűjteményekben: 9, Munkák hazai szaklapokban: 36, Munkák külföldi szaklapokban: 12 , Hivatkozások mások munkáiban: 28, Recenziók, szakbírálatok: 23, Oktatófilm, -video forgatókönyv és szakanyag: 11, Multimédia CD-ROM szerkesztés: 5, Távoktatási programcsomag, e-learning kurzus: 4, Hazai kutatási témavezetés: 6, Nemzetközi projectben részvétel: 4, Nemzetközi konferencia előadások száma: 24, Nemzetközi kiállítás rendezése: 5

Elismerések:

Miniszteri Dicséret (1975), Eötvös József emlékérem (1996), Honorary Member of the International Council for Educational Media (2000), Tudással Magyarországért Emlékplakett (2001), 10 év az oktatástechológiáért – SlovDidac Emlékplakett (2002), A Bölcs Konstantin Egyetemért Oklevél a Neveléstudományi Kar Dékánjától (2002) Kiss Árpád díj (2000),

Hivatalos

Design and code: Andro