ekf

Curriculum Vitae - Euro Pass

 
 

 

 

 

 

 

Személyi adatok

 

Vezetéknév / Utónév(ek)

Dr. Nádasi András János

Cím(ek)

H – 2096 Üröm, Kert u. 27.

Telefonszám(ok)

 

 

 

Fax(ok)

 

E-mail(ek)

nadasi.andras@ofi.hu

nadasi.andras.mail@gmail.com 

Állampolgárság

magyar

 

 

Születési dátum

Budapest, 1946. október 21.

 

 

Neme

férfi

munkakör

 

 foglalkozási terület

médiainformatika és oktatástechnológia tanár,

taneszköz fejlesztő, kutató, tudományos tanácsadó

 

IKT oktatás, multi-média fejlesztés, taneszköz-elméleti és -történeti kutatás

 

 

Munkahelyek,

szakmai tapasztalat:

2005 – Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatikai Intézet,

Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszék, IKT, médiadidaktika, multimédia-fejlesztés,

taneszköz-elmélet, és -történet tantárgyak oktatója – egyetemi docens;

2009 – 2010 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – tudományos és szakmai főigazgató-helyettes

2008 – 2009: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – tudományos tanácsadó

2006 – 2007: OFI-OPKM Calderoni Taneszköz-információs és

Oktatástechnológiai Központ – főosztályvezető

2005 – 2006: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Múzeumi Főosztály – főosztályvezető,

2003-2004: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum,

Taneszköz Információs Főosztály – főosztályvezető,

1995-2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,

a Multimédia Fejlesztő Labor vezetője, tudományos főmunkatárs,

1991-1995: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK,

 Oktatástechnikai Tanszék – mérnöktanár, oktató,

1977-1990: Országos Oktatástechnikai Központ, Bp. –

oktatásfejlesztési főosztályvezető,

1976-1977: UNESCO/UNDP ösztöndíjas,

USA (Indiana University, posztgraduális tanulmányok) Kanada, Franciaország,

Svédország, Egyesült Királyság,

1974-1976: Országos Oktatástechnikai Központ

oktatásfejlesztési osztályvezető, 

1973-1974: Budapesti Műszaki Egyetem, Oktatástechnikai Osztály

tudományos továbbképzési ösztöndíjas, kutató,

 

1970-1972: Fővárosi Pedagógiai Intézet, Oktatástechnikai Csoport

központi továbbképzési felügyelő,

1969-1970: Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont 

tudományos segédmunkatárs,

1969-1970: Magyar Posta

hírlapkézbesítő,

1965 nyár: KGM-Budapesti Vegyipari Gépgyár

műszaki rajzoló

műszaki rajzoló

Főiskolai, egyetemi oktatói munka, gyakorlat:

2005 – Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatikai Intézet,

Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszék, IKT, médiadidaktika, multimédia-fejlesztés,

taneszköz-elmélet, és -történet tantárgyak oktatója, egyetemi docens; 

2000-2004: GDMF, Oktatástechnológiai Tanszék,

Multimédia Szak - médiadidaktika vezető-tanár, egyetemi docens

1999-2002: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – Mérnöktanári Szak, Doktori Iskola Multimédia-fejlesztés és -kutatás tantárgy oktatója, egyetemi docens,

1996-1998: Gödöllői Agrártudományi Egyetem, Kommunikációtechnikai Mérnöki Kar,

didaktika, oktatómédia tervezés óraadó tanár,

1991-2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Oktatástechnikai Csoport

oktatástechnológia alaptantárgy, multimédia-tervezés és -fejlesztés speciálkollégium oktatója,

tudományos munkatárs, mérnök-tanár,

1987-1988: Bánki Donát Műszaki Főiskola, Neveléstudományi Tanszék

meghívott oktatástechnológia oktató, adjunktus,

1985-1987: Budapesti Tanítóképző Főiskola, Neveléstudományi Tanszék

didaktika, oktatástechnológia óraadó tanár, adjunktus

Tanulmányok:

 

Budapesti Piarista Gimnázium – reál érettségi,

géplakatos szakirányú előképzettséggel (1965)

Budapesti Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Villamos gépek és készülékek ágazat,

Műszaki tanári szak (1970),

Országos Oktatástechnikai Központ – felsőfokú oktatástechnikai és oktatástechnológiai szaktanfolyam (1973)

Indiana University, Branch of Instructional Systems Technology,

USA - Bloomington, Instructional Designer (1977),

Országos Vezetőképző és Továbbképző Intézet – oktatás- és művelődéspolitikai vezetőképző tanfolyam (1987)

Constantine the Philosopher University, Institute of Didactic Technology UNESCO Chair,

Educational Technology Ph.D. (1999)

Egyéni készségek és kompetenciák

 

Anyanyelv(ek)

magyar

Egyéb nyelv(ek)

Angol, latin, orosz

Önértékelés

 

Szövegértés

Beszéd

Írás

Európai szint (*)

 

Hallás utáni értés

Olvasás

Társalgás

Folyamatos beszéd

 

Angol

 

(B1)

önálló nyelvhasználó

(B1)

önálló nyelvhasználó

(B1)

önálló nyelvhasználó

(B1)

önálló nyelvhasználó

(B1)

önálló nyelvhasználó

Latin

 

 

 

(A2)

alapszintű nyelvhasználó

 

 

 

 

 

 

Orosz

 

 

 

(A2)

alapszintű nyelvhasználó

 

 

 

 

 

 

 

(*) Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjei

Szervezési készségek és kompetenciák

Egyéni és szakmai szervezetekben végzett tudományszervezés, szervezetfejlesztés

1979-1989-ig az MM Pedagógiai Szakbizottságának tagja,

az Oktatástechnológiai Tárcaközi Tudományos és Koordinációs Tanács titkára,

1978-1995-ig a Media Kommunikáció (korábban AV Közlemények) szerkesztője,

1993-1996-ig a Nemzeti Távoktatási Tanács Szakértői Kollégiumának munkatársa,

1998-2000-ig az MTA Pedagógiai Bizottsága Informatikai Albizottságának titkára voltam.

2003-tól a Könyv és nevelés c. pedagógiai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a taneszköz rovatának vezetője, 2007-től a Képzés és Gyakorlat folyóirat szerkesztőbizottsági tagja vagyok.

1985-től hivatalos fő, 1992-től helyettes magyar képviselője vagyok a 36 tagországot számláló Nemzetközi Taneszköz Tanácsnak (International Council for Educational Media - ICEM).

1992-2010-ig megválasztott főtitkára voltam, jelenleg elnökségi tagja és alapítója vagyok a 120 tagú Magyar Taneszközgyártók, Forgalmazók és Felhasználók  Szövetségének (HunDidac).

1994-től hivatalos magyar képviselőként veszek részt a Taneszköz Világszervezetben

(Worlddidac Foundation and Association),

2002-től vagyok tagja az Országos Köznevelési Tanács 7 tagú Tankönyv és Taneszköz Bizottságának,

2008 óta a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja vagyok (MTA IX. oszt.).

 

 

Műszaki készségek és kompetenciák

Oktatástechnikai fejlesztő és szolgáltató központok, nyelvi laboratóriumok, cctv stúdiók, audiovizuális előadótermek funkcionális és műszaki tervezése (Országos Oktatástechnikai Központ)

Audiovizuális, elektronikus és multimédia taneszközök fejlesztésének, gyártásának szervezése és –technológiai irányítása (Fővárosi Pedagógiai Intézet, Országos Oktatástechnikai Központ, Eötvös Loránd Tudományegyetem -Multimédia Fejlesztő Laboratórium)

 

 

Számítógép-felhasználói készségek és kompetenciák

Szövegszerkesztés, táblázatkezelő, adatbázis kezelő, médiaszerkesztő programok, Internet használat, web design, multimédia oktatóprogramok szerkesztése (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Multimédia Fejlesztő Laboratórium-önképzés)

 

 

Egyéb készségek és kompetenciák

Audiovizuális és elektronikus oktatómédiumok szerkesztése, forgatókönyv-írás,  taneszköz kiállítás rendezés, konferencia szervezés, folyóirat és kiadványszerkesztés (Országos Oktatástechnikai Központ, ELTE TTK, HunDidac Szövetség, ICEM, OMIKK-AV Közlemények)

Az oktatástechnológia (OT), az új információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatása és fejlesztése, a médiapedagógia (MP) és az iskolai infrasturktúra (IIS) terén több nemzetközi szakértõi munkacsoportban (UNESCO, ILO, ICEM etc.), egyetemközi, regionális és multilaterális ill. hazai  (OOK, MÜM, MKM, OM, OMFB, FEFA, KOMA etc.) projectben vettem részt. 1972 óta rendszeresen tartok előadásokat hazai és nemzetközi konferenciákon, számos állandó oktatástechnológiai tudományos rendezvény és kiállítás (OTDK, AgriaMedia, Hungarodidact, Worlddidac, ICEM, MEDACTA, EURODIDAC) szervezőbizottságának tagja vagyok.

A Hungarodidact keretében 4, a HunDidac saját szervezésében 2 hazai tanszerkiállítást, a WorldDidac keretében 4 külföldi magyar nemzeti oktatási kiállítást szerveztem (Budapest, Basel, Zürich). Európa 17 országában voltam tanulmányúton, szakértőként ill. szakmai konferencián, összesen 54 alkalommal, az USA-ban és Kanadában egy ízben, UNESCO ösztöndíjasként, 7 hónapig.

Járművezetői engedély(ek)

Sz.g.k. úrvezető, kisgéphajó-vezető, vitorlás kishajó-vezető (skipper of sailing boat)

Kiegészítő információk

Tudományos fokozat: Bölcs Konstantin Egyetem, Nyitra, Neveléstudományi Kar, UNESCO Oktatástechnológiai Tanszék - Instructional Design and Technology PhD diploma (1999), Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, egyetemi szintre épülő, posztgraduális végzettség: UKF Philosophiae doctor, honosítva (2001), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudomány tudományágban doktori (PhD) fokozat (2002)

Elismerések: Miniszteri Dicséret (1975), Eötvös József emlékérem (1996), Honorary Member of the International Council for Educational Media (2000), Tudással Magyarországért Emlékplakett (2001), 10 év az oktatástechológiáért – SlovDidac Emlékplakett (2002), A Bölcs Konstantin Egyetemért Oklevél a Neveléstudományi Kar Dékánjától (2002) Kiss Árpád díj (2000), AgriaMédia Díj (2008)

Tudományos pálya: Kutatóként oktatástechnológiával, taneszköz elmélettel és -történettel, tanárként az IKT oktatásával foglalkozom. 17 országban 56 alkalommal voltam tanulmányúton, ill. szakmai konferencián; 1972 óta tartok előadásokat, 6 esetben kaptam UNESCO-ILO oktató-média szakértői megbízást. Az UNESCO támogatásával 1973-ban alapított Országos Oktatástechnikai Központ megszervezésében a kezdetektől részt vettem, így a hazai audiovizuális oktatómédia fejlesztés, oktatástechnológiai kutatás és képzés rendszerének egyik megalapozója lehettem. Az ELTE TTK-n az oktatás mellett, tudománytörténeti cd-romok fejlesztésével foglalkoztam, amelynek érdekében egy multimédia-fejlesztő laboratóriumot is kialakítottam.

Az OPKM-ben 2002-től működik a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis, (www.tanszertar.hu), amelynek rendszertervét 1999-ben dolgoztam ki, a HunDidac keretében. A taneszköz-információs, múzeumi és kiadói munkák irányítása mellett, fő célom a köz- ás felsőoktatási taneszköz-információs és értékelési rendszerek fejlesztése. Az EKF oktatójaként, kollegáimmal a médiainformatika mesterfokú és  Ph.D.  programjának fejlesztésén fáradozunk, az oktatás- és kommunikációtechnológia, és az IKT-vel kapcsolatos tárgyakat oktatom. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Neveléstudományi Doktori Iskola tanára vagyok.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008-tól működik a Calderoni Elektronikus Forráskezelő és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis és Forrásközpont, amelynek kezdeményezője és létrehozásnak szakmai projectvezetője voltam.

Több tucat oktatástechnológiai, médiadidaktikai tanulmány, tankönyv, jegyzet írója, szerkesztője vagyok. Publikációim, audiovizuális és elektronikus tananyagaim száma kb. 170.

Tudományos-szakmai pálya statisztikái:

Monográfiák hazai, külföldi: 14, Eredeti szakcikkek tudományos szaklapokban: 56,

Felsőoktatási tankönyvek: 3, Jegyzetek, kéziratok: 6, Munkák hazai konferenciakötetekben, gyűjteményekben: 19, Munkák külföldi konferenciakötetekben, gyűjteményekben: 11, Munkák hazai szaklapokban: 38, Munkák külföldi szaklapokban: 13 , Hivatkozások mások munkáiban: 28, Recenziók, szakbírálatok: 27, Oktatófilm, -video forgatókönyv és szakanyag:  11, Multimédia CD-ROM szerkesztés:  6, Távoktatási programcsomag, e-learning kurzus: 5, Hazai kutatási témavezetés: 7, Nemzetközi projectben részvétel: 4, Nemzetközi konferencia előadások száma: 25, Hazai és nemzetközi kiállítás: 9

Mellékletek

Dr. Nádasi András válogatott publikációi (1971-2010)

                             

 

Design and code: Andro