ekf

Bemutatkozás

Dr. Nádasi András PhD.

NévDr. Nádasi András PhD.

E-mailnadasiaKUKACofi.hu

Tudományos fokozatPhD

Beosztásegyetemi docens

Weboldal címehttp://okt.ektf.hu/?teacher=13,

IrodaA/328

Telefon20 915 3299

Fogadási időhétfő 12-13, kedd 12-13

 

Dr. Nádasi András János

 

 

Az Eszterházy Károly Főiskola Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszékén az oktatástechnológia, ikt, médiadidaktika, multimédia-fejlesztés, információtörténelem, Instructional Design, History of Instructional Technology tantárgyak oktatója vagyok. Budapesten születtem, 1946. okt.21-én. Feleségem ny. filmgyártásvezető, író, asszonyleányom angolszakos tanító. 1965-ben érettségiztem a Budapesti Piarista Gimnáziumban. 1970-ben diplomáztam a BME Villamosmérnöki Kar, villamos műszaki-tanári, 1977-ben az Indiana University (USA) IST Instructional Designer szakán. 1999-ben a Bölcs Konstantin Egyetemen védtem meg Instructional Design and Technology c. doktori disszertációmat, amelyet az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK, neveléstudomány tudományágban PhD fokozatként honosított. Életpályám főbb állomásai:

1970-1972 Fővárosi Ped. Int., Oktatástechn. Központ, továbbképzési felügyelő,

1972-1973 BME, Oktatástechn. Osztály, tud. ösztöndíjas,

1973-1991 Orsz. Oktatástechn. Közp., oktatásfejlesztési főoszt. vez.,

1991-2003 ELTE TTK, Oktatástechn. Közp., mérnöktanár, tud. munkatárs,

2003-2008 OPKM, taneszköz-információs, múzeumi főoszt. vez.,

2008-2009 Oktatáskutató és Fejlesztő Int., Calderoni Taneszköz-információs Központ főoszt. vez.,

2009-2010 Oktatáskutató és Fejlesztő Int., ny. tudományos tanácsadó, tud. főigazgató-helyettes.

Oktatói munkásságom:

2005-         EKF, Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszék, egy. docens,

2000-2004: GDMF Oktatástechn.Tanszék, médiadidaktika vezető-tanár, egy. docens,

1999-2002: BMGE Mérnöktanári Doktori Iskola, multimédia-fejlesztés és -kutatás, egy. docens,

1996-1998: GATE, Kommunikációtechnikai Mérnöki Kar, didaktika, médiatervezés, óraadó tanár,

1991-2002: ELTE TTK, oktatástechnológia, multimédia-tervezés és -fejlesztés speciálkollégium,

1987-1988: Bánki Donát Műszaki Főiskola, oktatástechnológia oktató, adjunktus,

1985-1987: Budapesti Tanítóképző Főiskola, didaktika, oktatástechnológia óraadó tanár, adjunktus

 

Kutatási terület, gyakorlat: Kutatóként oktatástechnológiával, taneszköz elmélettel és -történettel, tanárként az IKT oktatásával foglalkozom. 17 országban 56 alkalommal voltam tanulmányúton, ill. szakmai konferencián; 1972 óta tartok előadásokat, 6 esetben kaptam UNESCO-ILO oktató-média szakértői megbízást. Az UNESCO támogatásával 1973-ban alapított Országos Oktatástechnikai Központ megszervezésében a kezdetektől részt vettem, így a hazai audiovizuális oktatómédia fejlesztés, oktatástechnológiai kutatás és képzés rendszerének egyik megalapozója lehettem. Az ELTE TTK-n az oktatás mellett, tudománytörténeti cd-romok fejlesztésével foglalkoztam, amelynek érdekében egy multimédia-fejlesztő laboratóriumot is kialakítottam. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum keretében 2002-től működik a Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis és Etalontár, www.tanszertar.hu, amelynek rendszertervét 1999-ben dolgoztam ki. Az OPKM-ben a taneszköz-információs, múzeumi és kiadói munkák irányítása mellett, fő feladatom a köz- és felsőoktatási taneszköz-információs és értékelési rendszerek fejlesztése. Az EKF oktatójaként, kollegáimmal az IKT és a pedagógiai technológia és tervezés mesterfokú és  Ph.D.  programjának fejlesztésén fáradozunk. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben 2008-tól működik a Calderoni Elektronikus Forráskezelő és Kompetenciafejlesztő Programadatbázis és Forrásközpont, amelynek kezdeményezője és létrehozásnak szakmai projectvezetője voltam.

 

Publikációim száma kb. 170: Monográfiák hazai, külföldi: 14. Eredeti szakcikkek tudományos szaklapokban: 56. Felsőoktatási tankönyvek: 3. Jegyzetek, kéziratok: 4.  Munkák hazai konferenciakötetekben, gyűjteményekben: 18.  Munkák külföldi konferencia-kötetekben, gyűjteményekben: 9. Munkák hazai szaklapokban: 36. Munkák külföldi szaklapokban: 12. Hivatkozások mások munkáiban: 28. Recenziók, szakbírálatok: 23, Oktatófilm, -video forgatókönyv és szakanyag: 11. Multimédia CD-ROM szerkesztés: 5. Távoktatási programcsomag, e-learning kurzus: 4. Hazai kutatási témavezetés: 6. Nemzetközi projectben részvétel: 4. Nemzetközi konferencia előadások száma: 24. Nemzetközi kiállítás rendezése: 5

 

Elismerések: Eötvös József emlékérem (1996), Kiss Árpád díj (2000), Nemzetközi Taneszköz Tanács tiszteletbeli tagja (2000), Tudással Mo.-ért emlékplakett (2002), Agria Média Díj (2008)  Tudományos és szakmai szervezetek: 1979-1989 MM Pedagógiai Szakbizottság, az Oktatástechnológiai Tárcaközi Tudományos Tanács titkára, 1978-1995-ig az Audiovizuális Közlemények szerkesztője, 1993-1996-ig a Nemzeti Távoktatási Tanács Szakértői Kollégiumának munkatársa, 1998-2000-ig az MTA Pedagógiai Bizottsága Informatikai Albizottságának titkára. A Könyv és nevelés, és a Képzés és Gyakorlat folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. HunDidac alapító tag, 1992-2010 főtitkár, 1985-91 Nemzetközi Taneszköz Tanács, ICEM magyar képviselője, 1994- WorldDidac magyar képviselő, 2001- Orsz. Köznevelési Tanács Tankönyv és Taneszköz Biz., tag, 2006- MTA  (IX. oszt.) köztestületi tag.

Design and code: Andro