ekf

Curriculum Vitae - Hivatalos

Név

Forgó Sándor PhD.

Születési év

Gyöngyös, 1952. június 11.

Végzettség és szakképzettség (oklevél szerinti)

Egyetem:

okl. pedagógia szakos előadó (nevelésszociológia spec.), Bp., ELTE TTK., 1982. Okl. sz.: 240/1982.

Távoktatási tananyagfejlesztő. Fernuniversitaet Hagen (Németország). Távoktatási stúdium. 1993.

ált. gépészmérnök BDGMF. 1973 Okl. sz.NÁG/207/1973.

műszaki tanár BDGMF. 1978. Okl. sz.: 81/1978

Jelenlegi munkahelyek

Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika iNTÉZET

A kinevezésben feltüntetett munkakörök

EKF –főiskolai tanár,

Tudományos fokozat a tudományág megjelölésével

Bölcsészdoktori ELTE BTK Bp. 1984. 82/1983-84

Doktori (PhD) fokozat Neveléstudomány tudományágban ELTE BTK. Bp., 1997.

Eddigi oktatói tevékenység

2005 – Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatikai Intézet, Oktatás és Kommunikációtechnikai Tanszék – médiainformatika, multimédia szerkesztés,

1979 – Az Oktatástechnológia tárgy tanítása, gyakorlatok vezetése az alapképzések és továbbképzések során.

1990 – Videotechnika az oktatásban c. kötelezően választható tanegység oktatása

1991 – A videó elmélet- és gyakorlat témaköreinek tanítása a művelődésszervező szakon.

1998 – Kommunikációelmélet c. tárgy oktatása a könyvtár-informatika szakon.

1997 – Médiatechnológia tantárgy oktatása a kommunikáció szakon.

1998 – Médiaismeret tantárgy oktatása könyvtár-informatika szakon.

1997 – A kommunikációs és információs technológiák c. tantárgy oktatása az alapképzésben

2000 – Oktatástechnológia, információs technológia. A médiainformatika intra-és interdiszciplináris vonatkozásai a köz- és felsőoktatásban.

BME Gazdaságtudományi Kar Műszaki Pedagógia Tanszék. Multidiszciplináris doktori iskola.

Pedagógiai szakértő (Pedagógiai Akkreditációs Bizottság)

2001 – Elektronikus publikálás BME Műszaki Pedagógia Tanszék

A BME, valamint az ELTE doktorandusz konzulense.

2002 – Gábor Dénes Főiskola. Médiadidaktika tantárgy előadója.

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása

1994 – távoktatási referens,

1997 –1999 Oktatói csoportvezető, OTI tanszék,

1999 – 2002 A gazdaság és társadalomtudományi fakultás vezető helyettese,

1996 – könyvtári tanácstag.

1999 – Médiainformatika Intézet vezető-helyettes

1999– Tanszékvezető – helyettes Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék

2002 – távoktatási projekt igazgató

2003 – GTK Kari Tanács Minőségfejlesztési Bizottság elnöke

2001- MTA Pedagógiai Szakbizottság Informatika az Oktatásban Albizottság tagja,

2002 Mellearn Minősigbizt csoport mb vezető

2003 OM Felnőttképzési biz tagja

2004 Felnőttoktatási Bázisközpontok hálózat c. projekt koordinátora

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása)

 1. Kommunikációelmélet - üzleti kommunikáció. 1. 2. 3. kiadás - EKF Líceum Kiadó, BVB Nyomda, Eger, 2001, 2005. 243 o. ISBN 9639417483. http://elearning.ektf.hu/course/view.php?id=7

 2. PR ismeretek. Távoktatási tankönyv. Médiainformatikai kiadványok, EKF. Nyomda, Eger, 2003. 180. o. ISSN 1538-5380. http://elearning.ektf.hu/course/view.php?id=120

II. KÖNYVFEJEZETEK 7

 1. A korszerű - a gyors technológia váltások és tudástranszfer lehetőségét támogató - oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetőségei és gyakorlata a szakképzésben I. In: Szabó István (szerk.) Technológia - Tudomány - Szakképzés. Kutatási jelentés, 273-295 o. NSZI, Budapest - Gödöllő 2007. 427. o. http://www.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/technovaltas_tudastranszfer.pdf

 2. Médiatechnológia II. Távoktatási tankönyv. (társzerző: Hauser Zoltán). Eger, Médiainformatikai Kiadványok, 2004. 320. o. 1-214 o. ISSN: 1538-5380. http://coospace.ektf.hu/coospace/Default.aspx?setLP=1452

 3. Informatika a tanügyigazgatásban. Tanügyigazgatási vezetők képzéséhez. Forgó S. [et. al.]. OKKER Kiadó, Budapest, 1997. 186. o. ISBN 9637315470.

 4. A multimédia oktatórendszerek. In: Médiadidaktika (társszerző) Gábor Dénes Főiskola, Számalk - LSI Kiadó, 2002. 40-94 o.

 5. A multimédia tervezés-kivitelezés. In: Médiadidaktika (társszerző) Gábor Dénes Főiskola, Számalk - LSI Kiadó, 2002. 95-145. o.

 6. Médiainformatika. A multimédia oktatástechnológiája. Forgó S. [et.al.] Líceum kiadó, PR-editor Nyomda, Eger, 2001. 406. o. ISBN 963 9417 513

 7. Oktatástechnológia (társszerző) (szerk.: Kis-Tóth L.). Líceum Kiadó, Eger, 1994. 416. o. ISBN 963 9417 521

az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek)

 1. A távoktatás története és trendjei az Eszterházy Károly Főiskolán. (társsz.) An overview of the history and main trends of distance learning at the Eszterházy Károly College Agria Media Konferencia Kiadvány, 2006. 26. o. http://www.ektf.hu/~forgos/hivatkoz/a_m_2006_tortenet.pdf

 2. E-Learning a felnőttképzésben (vitaindító előadás). In: 2006. évi 2. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia (Corvinus Egyetem Budapest). REXPO KfT Debrecen 2006. 241. 3. o. ISBN: 978-963-06-1427-6. http://www.mellearn.hu/download/konferenciakotet_tartalomjegyzek.doc

 3. Az e- learning bevezetése, és hatékonyságának vizsgálata az informatikus könyvtáros szakon az egri Eszterházy Károly Főiskolán. (társsz.) In: Műszaki Kiadó, Budapest, 2005. 220-224. o. https://nws.niif.hu/ncd2004/docs/ehu/014.pdf

 4. Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. (társsz.). Iskolakultúra, 2004/12. sz. 125-141. o. ISBN 963 86745 4 7, ISSN 1586-202X. URL: http://www.iskolakultura.hu/documents/2004/12/tan2004-12.pdf

 5. A multimédiás oktatóprogramok, minőségének szerepe a MÉDIA kompetenciák kialakításában. Új Pedagógiai Szemle. 2001. július – augusztus. 69-78. o. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2001-07-it-Forgo-Multimedias

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

2007 – Magyar Akkreditációs Bizottaság tagja, távoktatási e-learning szakértő

2006 – Az MTA Miskolci Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság, Kommunikációs Munkabizottságának alapító tag.

2006 – Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat alapító tag

2006 – NSZI: e-Távoktatás Fejlesztési Bizottsági tag

2006 – Agria Média Konferncia programjában való részvétel (1992 óta)

2006 – AECT (Association for Educational Communications and Technology Orlando USA) International Division

2005 – ANDRANORD Felnőttoktatási Bázisközpontok hálózat, program-koordinátor

2005 – AECT (Association for Educational Communications and Technology Orlando USA). Az ICEM, Nemzetközi Taneszköz-elméleti Konferencia és az AgriaMédia 2006 program kidolgozásának résztvevője.

2004 – III. Országos Neveléstudományi Konferencia ONK - Számítógép és oktatás szekció elnök

2004 – Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért szakértője

2004 – EKF Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport kutató

2003 – Oktatási Minisztérium Felnőttképzési bizottság tagja

2003 – MeLLearn Felsőoktatási Hálózat az életen át tartó tanulásért Egyesület; Távoktatási tananyag és keretrendszer minőségbiztosítási csoport vezetője, az EKF képviselője

2001 – NORDA – Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács háttér szakértője

1998 – A Magyar Tudományos Akadémia "Informatika az oktatásban” Albizottságának tagja

1994 – Távoktatási Képzési Tanács tag, Tanárok idegennyelvi képzése című programban (Az MKM mellett működő tanács tagja)

Tudományos-szakmai pálya statisztikái:

 

I. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK 1

ÖNÁLLÓ JEGYZET 2

ÖNÁLLÓ ELEKTRONIKUS JEGYZET (elektronikus keretrendszerben) 5

II. KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEI RÉSZLETEZVE 18

III. JEGYZETEK, segédletek: 15

IV. PUBLIKÁCIÓK

IV. 1. Magyarországon megjelent tanulmányok (referált) folyóiratokban, konferenciakötetekben 46

IV. 2. Egyéb kiadványok, cikkek 38

IV. 3. Külföldön megjelent tanulmányok 8

V. EGYÉB (ELEKTRONIKUS) KIADVÁNYOK, CIKKEK 90

VI. Szakmai lektorálás száma 21

Elismerések:

AECT International Contributions Díj az Oktatás- és kommunikációtechnológiai Társaság és Nemzetközi Taneszköz Tanács (ICEM), (2006)

Pro scientia témavezető mester. OTDT MTA, Budapest, 1993. Jubileumi Emlékplakett, A diáktudományos tevékenységet támogató eredményes munkáért. (2001)

HUNDIDAC díj Médiainformatika jegyzet és Multimédia Kiadvány, Budapest Taneszközkiállítás (2001)

Eszterházy-emlékplakett Eger EKTF, (1994)

Hivatalos

 

Design and code: Andro