ekf

Bemutatkozás

A tanszék az 1976-ban megalakult Oktatástechnológiai Csoport jogutódja, mely az  UNESCO támogatásával kialakított Országos Oktatástechnikai Központ felsőoktatási kutató-fejlesztő bázishálózat tagjaként jött létre.

A Médiainformatika Intézet 2000-ben alakul meg a következő egységekkel: Informatika Tanszék, Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék, Multimédia Kutatólaboratórium, Regionális Informatikai Központ, Informatikai Szolgáltató Centrum, és a Líceum Televízió.

1976 Önálló oktatástechnológiai csoport.

A csoport jelentõs technikai és szellemi támogatást kap.

Gyors növekedés a létszámban, a kutatások rövid idõ alatt tudományos eredményeket produkálnak.

A 80-as évek közepén dr. Thiel Miklós vezeti a csoportot, ekkor már dominánsan jelentkezik az oktatás-kutatás-szolgáltatás hármassága.

8- és 16mm-es dokumentumfilmek forgatása az intézmény életérõl.

1989-ben megalakul az Oktatástechnológiai és informatikai tanszék, tanszékvezetõ dr. Kis-Tóth Lajos.

1989-ben házi építésben elkészül a tanszék elsõ IBM-kompatibilis számítógépe.

Elindul a FAFKE; Fõiskolások Amatõr Filmklubja Eger.

Mûvelõdésszervezõ szak, és film-videókultúra szakirány.

A Líceumban megépül az elsõ számítógépes hálózat.

A hallgatók kötelezõ informatika oktatásban részesülnek.

A tanszék az Országos Akadémiai Hálózat Regionális Informatikai Központjaként mûködik.

1992-ben elõször kerül megrendezésre az AGRIA MÉDIA konferencia és kiállítás.

1995, 1996: megkezdi tanulmányait a kommunikáció szak elsõ évfolyama levelezõ, illetve nappali tagozaton.

1997-ben Multimédia Kutatólabor alakul a tanszéken.

1999 megalakul a Média Intézet:
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
Informatika Tanszék
Regionális Informatikai Központ.

 

 

 

 
 
 
 
Az információs kommunikációs
technológiák szerepe és alkalmazása az Eszterházy Károly Főiskolán
Az Eszterházy Károly Főiskola mintegy 9 ezer hallgatója, illetve közel háromszáz oktatója munkája során világszínvonalú, elektronikus tanulási környezetben,hatékonyan képes alkalmazni amodern oktatás- és kommunikációs eszközöket és a digitális pedagógia módszereit.Az IKT oktatásban történő használatánakkidolgozása, kutatása a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon működő Médiainformatika Intézet[1]szakmai koordinációja révén valósul meg– a képzés teljes vertikumában –az alap-és középfokú, valamint a felsőfokú szakképzéstől kezdve, a Ba/Ma szintű képzéseken át a Neveléstudományi Doktori Iskolával (NTDI) bezárólag. A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar a főiskola társkarainak szakmódszertanos kollégáival, valamint a Gyakorlóiskola szakvezető tanáraival együttműködve biztosítja a hatékony oktatási módszerek elsajátítását. Ezen belül az Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék kiemelt feladata a mester tanárszakokhoz kapcsolódó oktatási célú IKT, a pedagógiai technológiai és e-learning rendszerek kutatása és oktatása.
 
 
 
A Médiainformatika Intézet oktatói az oktatómunkával párhuzamosan, jelentős tudományszervező és kutatómunkát végeznek.Két évtizede, minden második évben kerül megrendezésre– a nemzetközi szinten is elismert tudományos fórum – az Agria Media Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia. Ameglévő képzések korszerűsítése mellett folyik az új, MA szintű Pedagógiai Technológiai Rendszertervező, és az IT szakemberképzés is. Hallgatóink intenzíven részt vesznek az OTDK mozgalomban, valamint nemzetközihallgatói csereprogramokban.
 
 
Tanévnyitó_2008.jpg
 
A főiskola Intézményfejlesztési tervében megfogalmazott küldetésnyilatkozatban kiemelt szerepet kapnak az infokommunikációs tech­nológiák. Intézményi szinten megtörténtaz integrált elektronikus tanulási környezetének kialakítása, mely ma már szerves részét képezi az intézmény oktatási rendszerének. Valamennyi oktatónkat– majd később, immár negyedik éve a beiratkozott hallgatóinkat is – ellátjuk laptoppal.
 
 
 
 
Előadótermeinket alkalmassá tettük elektronikus prezentációk használatára, több előadóban nagy felbontású web kamarák segítségével tettük lehetővé a professzori előadások on-line követését, illetve a későbbiekben azoff-line használatát. Az információs kommunikációs technológiák hatékony működését segíti egy elektronikus képzésmenedzsment-rendszer (Moodle) mely felületen ma már közel ezer tananyag érhető el. A tanári tevékenységet támogató inkubációs módszerek között megtalálható a rendszeres tanártovábbképzés, illetve az IKT használatát gazdagító empirikus kutatások (a hallgatók tanulási szokásainak vizsgálta különös tekintettel az általuk használt IKT eszközökre).
 
 
 
 
 
Nagy figyelmet fordítunk a képzési rendszerünkben jelentős hallgatói létszámot jelentő mestertanár-képzés IKT tartalmának kidolgozására és tantervében való megjelenésére. Ennek megfelelően a hallgatók minimum 6 kredit értékben sajátíthatnak el IKT-re vonatkozó ismeretanyagot a következő tantárgyakban:A tanári tevékenység IKT alapjai, Elektronikus tanulási környezetek, IKT alkalmazása a szaktárgyakban. 
 
 
Epapír_Gyak_2010.jpg
A gyakorlati felkészítéshez – mely intézményünk Hi-tech szemléltető és tanulói eszközökkel felszerelt innovatív gyakorló iskolájában történik – a tanárjelöltek számára elektronikus taneszközökből digitális-oktatócsomagot biztosítunk, melyet feltöltünk a hallgató mobil számítógépére.
 
 
 
Főbb infrastrukturális mutatók az
Eszterházy Károly Főiskola informatikai rendszerére
vonatkozóan 2012-ben:
 
 
·         Minden épületben és kollégiumban teljes körűen kiépített CAT5/CAT6 hálózat
·         A Líceum épületében 1500 db CAT6 végpont
·         Az épületek és kollégiumok nyilvános közösségi terein szabadon elérhető Wi-Fi (vezeték nélküli) hálózat, a Líceum épületében 100%-os „N” szabványú lefedettség
·         Az „A”, „B”, „C” és „D” épületek közötti ún. belső hálózati kapcsolat 10 Gbit/s sebességű
·         a főiskola internetkapcsolata a külvilág felé 1 Gbit/s sebességű
·         10 db IBM HS22 blade szerver, VMWarevirtualizációval
·         2 db IBM szalagos mentőegység
·         ~80 Tb méretű IBM és EMC storage
·         Összesen 16 db kifejezetten számítógépes oktatásra alkalmas tanterem
·         1408 darab asztali személyi számítógép (PC)
·         3000 db darab hordozható (notebook) számítógép
·         160 db e-book (elektronikus könyvolvasó)
·         150 db CMPC a gyakorló iskolában
·         A projektorok száma 178
·         16 db e-prezentációs, e-learningre alkalmas oktatóterem (IP kamerával, kép-és hang online adására és rögzítésére) 
 
 
Ipad_2011.jpg
 
Konferencia szolgáltatások:
 
·           Konferencia terem: jól felszerelt, LCD képernyős technológiával biztosított prezentáció, videó- és képvetítés, teljes körű hangosítással, HD videokonferencia lehetőséggel
Konferencia.JPG
·           Díszterem: mobil vásznas és projektoros prezentációs technika, komplett, nagyteljesítményű teremhangosítással, HD videokonferencia lehetőséggel
Kápolna.JPG
 
·           Kápolna (OratoriumArtiumPyrkenarium): mobil vásznas és projektoros prezentációs technika, komplett, nagyteljesítményű teremhangosítással, tolmácsolási lehetőséggel, „projektoros” fénytechnikával, HD videokonferencia lehetőséggel
 
 
 
 
 
·           Nagyelőadó, amely 3D vetítési lehetőséggel, 7.1 Dolby Digital hangrendszerrel és integrált kétnyelvű Bosch tolmácsrendszerrel van felszerelve
 
 
 
 
IKT INTÉZMÉNYI ÖSSZESÍTŐ
Megnevezés
2003
2006
2010
videokamera
60
95
112
nyomtatók
266
264
262
számítógépek
1162
1324
1408
fényképezőgép
28
46
59
scanner
68
50
49
laptop
35
162
2434
data video projektor
44
102
158
nyelvi labor
1
2
1
multimédia nyelvi labor
1
12
12
hálózati videokamera
0
4
6
 
 
laptopos_kep_elmozgatott_pici.jpg
 
Meggyőződésünk, hogy a fentiekben leírt IKT eszközökre vonatkozó pedagógiai törekvéseink nagyban hozzájárulnakahhoz, hogy végzett hallgatóink elhelyezkedésük után,teljes mértékben eleget tegyenek a modern eszközökre vonatkozó munkaadói elvárásoknak.


[1]Az 1976-ban megalakult Oktatástechnológiai Csoport – UNESCO támogatásával kialakított Országos Oktatástechnikai Központ-, a felsőoktatási kutató-fejlesztő bázishálózat tagjaként jött létre.A Médiainformatika Intézet 2000-ben alakul meg a következő egységekkel: Informatika Tanszék, Oktatás- és Kommunikációtechnológia Tanszék, Multimédia Kutatólaboratórium, Regionális Informatikai Központ, Informatikai Szolgáltató Centrum, és a Líceum Televízió.

 

1976 Önálló oktatástechnológiai csoport.

A csoport jelentõs technikai és szellemi támogatást kap.

Gyors növekedés a létszámban, a kutatások rövid idõ alatt tudományos eredményeket produkálnak.

A 80-as évek közepén dr. Thiel Miklós vezeti a csoportot, ekkor már dominánsan jelentkezik az oktatás-kutatás-szolgáltatás hármassága.

8- és 16mm-es dokumentumfilmek forgatása az intézmény életérõl.

1989-ben megalakul az Oktatástechnológiai és informatikai tanszék, tanszékvezetõ dr. Kis-Tóth Lajos.

1989-ben házi építésben elkészül a tanszék elsõ IBM-kompatibilis számítógépe.

Elindul a FAFKE; Fõiskolások Amatõr Filmklubja Eger.

Mûvelõdésszervezõ szak, és film-videókultúra szakirány.

A Líceumban megépül az elsõ számítógépes hálózat.

A hallgatók kötelezõ informatika oktatásban részesülnek.

A tanszék az Országos Akadémiai Hálózat Regionális Informatikai Központjaként mûködik.

1992-ben elõször kerül megrendezésre az AGRIA MÉDIA konferencia és kiállítás.

1995, 1996: megkezdi tanulmányait a kommunikáció szak elsõ évfolyama levelezõ, illetve nappali tagozaton.

1997-ben Multimédia Kutatólabor alakul a tanszéken.

1999 megalakul a Média Intézet:
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
Informatika Tanszék
Regionális Informatikai Központ.

Design and code: Andro