ekf

Portfolió feladatok

„A Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés”  kimenti követelménye Portfólió gyűjteményes anyagának a bemutatása http://elearning.ektf.hu/ oldalon kerül sorra.

A kidolgozandó  témakörök – melyek sajátfejlesztésű  az oktatási média, hálózatalapú módszertani szemléltető anyagokat  és módszereket tartalmaznak - az  alábbi  4 főtémakörből kötelezően kettő téma feldolgozást és az  eportfólióra való  feltöltését (*.doc formában, és PPT-ben)   jelenti.  A témakör kidolgozását a mellékelt dokumentumban szíveskedjenek elkészíteni ( 8-10 oldalban).

 

Multimédia (multimédia alapismeretek, hangtechnika, foto, videotechnika, multimédiafejlesztés, multimédia design, prezentációkészítés, szerzői jog)

Hálózati médiakommunikáció (számítógépes hálózat, hálózati médiakommunikáció)

Elektronikus tanulás az információs társdalomban (médiatörténet (médiaismeret), pedagógiai információforrások, távoktatás e-learning módszertan, információ és társadalom, médiapedagógia, elektronikus tanulási környezetek)

IKT taneszközök a pedagógiai munkában (oktatás- és kommunikációtechnológia, tanári tevékenység IKT alapjai, IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)

 A két választható szakirány:

  •  Multimédia fejlesztés és értékelés az oktatásban.
  • Hálózatalapú oktatásszervezés  tapasztalatai az  oktatómunkában.
Design and code: Andro