ekf

TANÁRI MA PED-PSZI kérdések Oktatás-és kommunikációtechnológiai vonatkozásai

I. sz. melléklet: 

1.    Kommunikációs korszakok. Az Internet, mint médium. Az iskolai könyvtár, mint tanulási forrásközpont.

2.    A pedagógiai tervezés forrásai. Az IKT eszközök osztálytermi használata és az önálló tanulásra való alkalmazásának lehetőségei.

3.    Az oktatás szervezeti formái, színterei és keretei. A szemléltetés, szemlétesség elve. A hagyományos és digitális taneszközök alkalmazása új ismeretet feldolgozó tanórán.

4.    Az IKT eszközök osztálytermi használatára és az önálló tanulásra való alkalmazási lehetőségei.

5.    Médiaelemek (szöveges, képi, hangzó és mozgóképes tartalmak) szerepe a tanulók tanórai motiválásában.

6.    A hagyományos és az elektronikus tananyagok értékelési szempontjai. Az internetes információkeresés. Az SDT felépítése és szaktárgyi kezelésének lépései.

7.    A szervezeti információ-megosztás és -kapcsolattartás IKT-s formái (e-mail, internettelefon, skype, levelezőlisták, mobiltelefonhálózat, új dokumentálási módszerek stb.).

8.    Az internetezés, mint szabadidős tevékenység.

9.    IKT eszközök csoportosítási lehetőségei. Az elektronikus tananyagtervezés, kivitelezés gyakorlati lépései. Az IKT eszközök tanórai felhasználásának módszertani kérdései és az elektronikus tananyagtervezés pedagógiai aspektusai.

10.  Mérés-értékelés digitális környezetben. On-line vizsgázatás formái, előnyök és hátrányok.

11.  Az infokommunikációs eszközök szerepe a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók körében.

12.  Személyre szabott tanuló-központú tanulási programok tervezése.

13.  A tanulók médiafogyasztási szokásai.

14.  A tömegkommunikációs médiumok hatása a személyiségfejlődésre.

15.  Az eLearning és a blended learning fogalomrendszere és összetevői.

16.  Internetes kereső-szolgáltatások és a tartalomfogyasztás. Internetes közösségi megosztó helyek

17.  A világháló lehetőségrendszere a tanulás és tanulásszervezés támogatására.

18.  A tanár szerepe a hálózati tanulásban. A média-kompetencia fogalomrendszere és szintjei.

19.  A pedagógusszerep paradigmaváltásai, a tanár, mint facilitátor. Az elektronikus publikálás: prezentáció, multimédia és a weboldal tervezés szempontjai. A digitális tábla, blog portfolió felhasználása az oktatásban.

20.  A hagyományos szemléltető eszközök és csoportosítási lehetőségük. Az IKT eszközök oktatástechnológiája.

 

A TANÁRI MESTERSZAK PEDAGÓGIAI - PSZICHOLÓGIAI EGYSÉGE (TANÁRI ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK) „A” TÉTELEK (KOMPLEX)

http://tktk.ektf.hu/mestertanarkepzes

 

 

Design and code: Andro