ekf

Szakirányú továbbképzés

 Hálóterv 2014 ősztől

Szakirányú továbbképzési szak Tanegységlista

Tagozat: levelező, 2 félév –180 óra – 60 kredit

 tanegység

 

Köv.

K. óra

Kredit

Kódja

neve

Törzsképzés I. (Kötelező ismeretkörök, I. félév)

LSP_TM134K3

Digitális írástudás, digitális állampolgárság

K

12

3

LSP_TM135G4

Információs és kommunikációs technológiák

Gy

15

4

LSP_TM136G5

Oktatás- és kommunikációtechnológia

Gy

20

5

LSP_TM137K3

Távoktatás e-learning módszertan

K

10

3

LSP_TM138G4

A pedagógus tevékenység IKT alapjai

Gy

15

4

LSP_TM139K2

Információ és társadalom

K

8

2

I. félév óra/kredit összesen:

80

21

Törzsképzés II. (Kötelező ismeretkörök, II. félév)

LSP_TM140K3

Oktatásinformatika és akciókutatás

K

10

3

LSP_TM141K4

Multimédia design

K

15

4

LSP_TM142K4

Médiapedagógia

K

12

4

LSP_TM143G4

Hálózati médiakommunikáció

Gy

15

4

LSP_TM144K2

Médiatörténet (médiaismeret)

K

10

2

LSP_TM118G4

A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei

Gy

15

4

LSP_TM145G2

Elektronikus tanulási környezetek

Gy

8

2

LSP_TM146G6

IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)

Gy

15

6

LSP_TM124S10

Záródolgozat (portfólió)

Sz

-

10

II. félév óra/kredit összesen:

100

39

I-II. félév óra/kredit összesen:

180

60

 


 

Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő:Tanegységlista

 

Tanegységkód

Tanegység

Köv.

Kontakt óra

Kredit

Alapképzés I. (Kötelező ismeretkörök, I. félév)

LSP_SZ100G6

Államháztartási és gazdálkodói ismeretek

Gy

10

6

LSP_SZ101K7

Közigazgatási vezetési ismeretek

K

30

7

LSP_SZ102K7

A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet. Az intézmény és környezete

K

30

7

LSP_SZ103G4

A nevelési-oktatási intézmény hatékonyságát befolyásoló tényezők

Gy

10

4

LSP_SZ108G3

Az IKT szerepe a nevelési-oktatási intézményben

Gy

10

3

I. félév óra/kredit összesen:

90

27

Alapképzés II. (Kötelező ismeretkörök, II. félév)

LSP_SZ104K6

Érdekvédelem a közoktatásban

K

10

6

LSP_SZ105K4

Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében

K

20

4

LSP_SZ109G4

Szervezetfejlesztés, konfliktuskezelés

Gy

10

4

LSP_SZ106K4

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek

K

20

4

LSP_SZ110G3

Pedagógus tevékenységét segítő tanulásszervező új eljárások

Gy

10

3

LSP_SZ107K7

Az integráció és szegregáció kérdései, esélyegyenlőségi ismeretek (az esélyegyenlőség elvének érvényesülése a nevelési-oktatási intézményben)

K

20

7

II. félév óra/kredit összesen:

90

28

Törzsképzés III. (Kötelező ismeretkörök, III. félév)

LSP_TM134K3

Digitális írástudás, digitális állampolgárság

K

12

3

LSP_TM135G4

Információs és kommunikációs technológiák

Gy

15

4

LSP_TM136G5

Oktatás- és kommunikációtechnológia

Gy

10

5

LSP_TM137K3

Távoktatás e-learning módszertan

K

10

3

LSP_TM147G5

Pedagógiai információforrások

Gy

10

5

LSP_TM138G4

A pedagógus tevékenység IKT alapjai

Gy

15

4

LSP_TM139K2

Információ és társadalom

K

8

2

III. félév óra/kredit összesen:

80

26

Törzsképzés IV. (Kötelező ismeretkörök, IV. félév)

LSP_TM140K3

Oktatásinformatika és akciókutatás

K

10

3

LSP_TM141K4

Multimédia design

K

15

4

LSP_TM142K4

Médiapedagógia

K

12

4

LSP_TM143G4

Hálózati médiakommunikáció

Gy

15

4

LSP_TM144K2

Médiatörténet (médiaismeret)

K

10

2

LSP_TM118G4

A pedagógiai kutatás kvantitatív módszerei

Gy

15

4

LSP_TM145G2

Elektronikus tanulási környezetek

Gy

8

2

LSP_TM146G6

IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)

Gy

15

6

LSP_TM124S10

Záródolgozat (portfólió)

Sz

-

10

IV. félév óra/kredit összesen:

100

39

alapképzés+törzsképzés:

360

120

 

 

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************

Kifutó képzés

 

A tanegység

Köv.

K. óra

Előfeltétel

Kredit

Ajánlott félév

Típus

Kódja

neve

Törzsképzés I. (Kötelező ismeretkörök)

LSP_TM125G6

Szervezetfejlesztő tréning

Gy

10

-

6

I.

K

LSP_TM126K7

Közigazgatási vezetési ismeretek

K

30

-

7

I.

K

LSP_TM127K7

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet.
Az intézmény és környezete.

K

30

-

7

I.

K

LSP_TM128G7

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága

Gy

20

-

7

I.

K

Törzsképzés II. (Kötelező ismeretkörök)

LSP_TM129G6

Szakmai készségfejlesztés

Gy

10

-

6

II.

K

LSP_TM130K8

Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény

K

30

-

8

II.

K

LSP_TM131K7

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek

K

30

-

7

II.

K

LSP_TM132K7

Az integráció és szegregáció kérdése

K

20

-

7

II.

K

Törzsképzés III.

LSP_TM100G2

Multimédia alapismeretek

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM101K2

Számítógépes konfigurációk

K

8

-

2

III.

K

LSP_TM102G3

Infomédia

Gy

8

-

3

III.

K

LSP_TM103G2

Hangtechnika

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM104G2

Foto

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM105G2

Videotechnika

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM106G2

Ügyviteli alkalmazások

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM107G2

Pedagógiai információforrások

Gy

4

-

2

III.

K

LSP_TM108G2

Oktatás- és kommunikációtechnológia

Gy

8

-

2

III.

K

LSP_TM109K2

Távoktatás e-learning módszertan

K

8

-

2

III.

K

LSP_TM110G5

A tanári tevékenység IKT alapjai

Gy

12

-

5

III.

K

LSP_TM111K2

Információ és társadalom

K

4

-

2

III.

K

Törzsképzés IV.

LSP_TM112G2

Multimédiafejlesztés

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM113K2

Multimédia design

K

8

-

2

IV.

K

LSP_TM114K2

Médiapedagógia

K

4

-

2

IV.

K

LSP_TM115G2

Számítógépes hálózat

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM116G2

Hálózati médiakommunikáció

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM117K2

Médiatörténet (médiaismeret)

K

8

-

2

IV.

K

LSP_TM118G2

Prezentációkészítés

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM119G2

Adatbázis-kezelés

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM120G2

Algoritmizálás alapjai

Gy

8

-

2

IV.

K

LSP_TM121K2

Szerzői jog

K

4

-

2

IV.

K

LSP_TM122G2

Elektronikus tanulási környezetek

Gy

4

-

2

IV.

K

LSP_TM123G5

IKT innovációk (digitális tábla, e- portfólió, e- prezentáció)

Gy

12

-

5

IV.

K

LSP_TM124S10

Záródolgozat (portfólió)

Sz

0

-

10

IV.

K

Kedves Kollégák,

Tanári mesterség IKT alapjai pedagógus szakvizsgára felkészítő

 

 

 

Design and code: Andro