ekf

Levelező

  AKKREDITÁLT tantárgyi tematika és követelmények (doc) kifutó 2016

 A tanári tevékenység IKT alapjai LMP_MI003G 

Aktualizált tematika
1.  Az IKT kurzus helye a tanárképzésben. Tantárgyi tematika követelmények meghatározása.   Dr. Forgó Sándor
2.  Az IKT eszközök oktatástechnológiája.  Dr. Antal Péter
3.  Elektronikus taneszközök és multimédiás elektronikus tananyagok értékelése, minősítése. Mintatananyagok értékelése.  Dr. Forgó S.
4.  A tradicionális oktatás eszközei, csoportosítása a felhasználás és módszertani kérdései. Eszközök hatékonyságának kérdései.  Dr. Antal Péter
5.  Az IKT eszközrendszer használata a társas tanulás szervezésében. Az SDT. Információkeresés az interneten. Pedagógiai információforrások. Az internetes kommunikáció, hálózati etikett.  Komló Csaba
6.  Az interaktív tábla a pedagógiai tevékenységben. Digitális tartalmak kezelése. Hang- és képanyagok szerepe az önálló tanulásban. A digitális dokumentumok tartalmi csoportosítása.   
Dr. Antal Péter
7. Multimédia és webdesign. Az elektronikus publikáció ismérvei, változatai, előnyei. Képernyő üzenettervezés. Dr. Forgó Sándor
8.  Az eLearning fogalomrendszere, szereplői és módszertana. Az elektronikus tanulási környezetekben történő didaktikai tervezés alapjai.  Komló Csaba
9.  Elektronikus tananyagtervezés folyamata és médiaműfaji kérdései.  Dr. Forgó Sándor
10.  Elektronikus tananyag fejlesztő-és tanulási környezetek jellemzése. Komló Csaba
11. IKT innovációk. ePortfolio, ePrezentáció, tanulói laptop (CMPC). Komló Csaba, Antal Péter
12. Zárás, értékelés.

  Követelmények (Értékelés, zárás a második alkalommal):

1.       Záróteszt eredményes megírása

A korszerű oktatási módszerek és IT technológiák alkalmazásának lehetőségei

2.       Választható projekt (megadott szempontok szerint: itt)*:

  • Elektronikus multimédiás (on/off-line) tananyag értékelés
  • Digitális óravázlat elkészítése (fejrész+óravázlat)

3.       Kötelező: egy digitális tananyagrészletet tartalmazó elektronikus médium (prezentáció, flash, hang, videó állomány) bemutatása. Olyan forrásállományokra számítunk, amelyek kellően támogatják, illusztrálják elektronikus formában a szemléltetést (tantermi IKT és hálózatalapú, webkettes tanulási formák felhasználásával).

A kötelező és választható feladatot a(z) http://ektf.hu oldalra szükséges feltölteni a vizsgát megelőző napon, déli 12 óráig.

A dokumentum fájlokat nyomtatva is szíveskedjen magával hozni.

 
 
 
Dr. Forgó Sándor
tanszékvezető,  főiskolai tanár

 Óravázlat (minta)
Óravázlat (üres)
 IKT master (ppt)
 MUM értékelés

Design and code: Andro