ekf

Médiatechnológus Modul rendszerű záróvizsga

 1. vizsgarész: Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban

2. vizsgarész: A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban

3. vizsgarész: Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés

4. vizsgarész: Közreműködés a rendszer-és alkalmazástervezésben,- fejlesztésben

5. Egyéb instrukciók

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2014. május 14. 8.00 óra

Szóbeli vizsgák:

május 21- hagyományos képzéses hallgatóknak

május 24-27 között modul rendszerben tanult hallgatók számára

 

Összesített vizsgarend a hallgatók számára
Médiatechnológus asszisztens 55 341 01 0010 55 02

Írásbeli
sz.
megnevezése
a követelménymodulhoz rendelt vizsgafeladat száma/ vizsgatevékenység jellege
időtartam
súlyozás
Felk.
tanár
10,20- 12,20
1568-06
1. vizsgarész
Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
1. vizsgafeladat/ írásbeli
Egy projekt meghatározott paraméterei alapján feladatterv elkészítése az erőforrás-és az időszükségletek meghatározásával
120 perc
60%
Borbás László
 
 
 
8-9 óra
 
2. vizsgafeladat /írásbeli
A minőségbiztosítás szabályainak és eljárásainak ismertetése egy (modellált) vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének és folyamatainak bemutatásán keresztül
60 perc
40%
Czeglédi László
 
 
1569-06
2. vizsgarész
A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
1. vizsgafeladat/ gyakorlati
Az alapvető eszközkezelési technikák ismertetése, bemutatása a meghatározott feladat megoldása során a baleset- érintésvédelmi szabályok ismertetésével
120 perc
 
 
60%
 
 
Borbás László
 
 
9,10 -10,10
2. vizsgafeladat/ írásbeli
A médiatermék gyártása és felhasználása során előadódó helyzetekben a jogi ismeretek alkalmazásának bemutatása a megadott paraméterek alapján
60 perc
 
40%
 
Komló Csaba
 
1572-06
3. vizsgarész
Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés
1. vizsgafeladat/gyakorlati
A kép-, hang- és video-szerkesztési feladat kidolgozása a rendelkezésre álló források felhasználásával, előzetesen megadott szempontok szerint
180 perc
 
 
 
50%
 
 
 
Borbás László
 
 
 
2. vizsgafeladat/szóbeli
Az előzetesen elkészített záródolgozat egyik választható témakörének bemutatása, a záródolgozat megvédése
 
30 perc
 
25%
 
Forgó Sándor
 
3. vizsgafeladat/szóbeli
 Az előzetesen elkészített, működő multimédiás anyagot tartalmazó CD ROOM vagy DVD bemutatása, megvédése
45 perc
25%
Forgó Sándor
 
1573-06
4. vizsgarész
Közreműködés a rendszer-és alkalmazástervezésben,- fejlesztésben
 
1. vizsgafeladat/ szóbeli
A vizsgán kézhez kapott rendszerterv elemzése
 
45perc
 
 
30%
 
 
Borbás László
 
 
12,30- 14,30
 
2. vizsgafeladat/ írásbeli
A rendszer elméleti fogalmak ismertetése. Konkrét rendszerterv készítése megadott paraméterek alapján
120 perc
70%
 
Borbás László

 


Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljai:

Vizsgáztatási követelmények
A szakmai vizsgára bocsátás feltételei
 
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 1572-06 Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés vizsgarész megkezdésének feltétele, egy minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
A záródolgozatok témája - a szakképesítés feladatprofiljához illeszkedően - valamely szakmai szervezet, tevékenység, folyamat, médiatermék bemutatása
Az 1572-06 Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott multimédiás vizsgamunka beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal
A záródolgozatokhoz, vizsgafilmekhez, multimédiás vizsgamunkákhoz, óravázlatokhoz a képző intézmény a helyi szabályoknak megfelelően témaajánlást készít és tesz közzé a tanulók számára.
 
A szakmai vizsga részei
1. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1568-06 Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Egy projekt meghatározott paraméterei alapján feladatterv elkészítése az erőforrás- és az időszükségletek meghatározásával
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A minőségbiztosítás szabályainak és eljárásainak ismertetése egy (modellált) vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének és folyamatainak bemutatásán keresztül
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
2. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1569-06 A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
Az alapvető eszközkezelési technikák ismertetése, bemutatása a meghatározott feladat (indokolt esetben modellált) megoldása során a baleset- és érintésvédelmi szabályok ismertetésével
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
gyakorlati
Időtartama: 120 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A médiatermék gyártása és felhasználása során előadódó helyzetekben a jogi ismeretek alkalmazásának bemutatása a megadott paraméterek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 60 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 60%
2. feladat 40%
3. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1572-06 Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A kép-, hang- és video szerkesztési feladat kidolgozása a rendelkezésre álló források felhasználásával, előzetesen megadott szempontok szerint
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
Időtartama: 180 perc
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített záródolgozat egyik választható témakörének bemutatása, a záródolgozat megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 3. vizsgafeladat:
Az előzetesen elkészített, működő multimédiás anyagot tartalmazó CD ROM vagy DVD bemutatása, megvédése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1. feladat 50%
2. feladat 25%
3. feladat 25%
4. vizsgarész
A hozzárendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1573-06 Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat:
A vizsgán kézhez kapott rendszerterv elemzése
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
szóbeli
Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A hozzárendelt 2. vizsgafeladat:
A rendszer elméleti fogalmak ismertetése. Konkrét rendszerterv készítése megadott paraméterek alapján
A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység:
írásbeli
Időtartama: 120 perc
A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
1.      feladat 30%
2.      feladat 70%

sárga = írásbeli
kék = szóbeli
piros = gyakorlati


Design and code: Andro