ekf

Az EKF képzési helye


 
Modulrendszerű képzés

1. vizsgarész: Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban

2. vizsgarész: A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban

3. vizsgarész: Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés

4. vizsgarész: Közreműködés a rendszer-és alkalmazástervezésben,- fejlesztésben

 http://www.szttk.jgypk.u-szeged.hu/?pageid=5&kcat=1&ktype=1&tcid=5#top

Kidolgozott tételek:

   

 FIGYELEM! A MÉDIATECHNOLÓGUS ASSZISZTENS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS GONDOZÁSÁT 2011. MÁRCIUS 2-ÁTÓL AZ OKTATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIAI TANSZÉK VETTE ÁT. 

A TANULMÁNYI ÉS EGYÉB ÜGYEK INTÉZÉSE A TOVÁBBIAKBAN OTT TÖRTÉNIK.

A szak  neve:

Hagyományos

 
2. Képzési forma, tagozat:
Felsőfokú szakképzés (nappali és levelező tagozaton)
 
3. Képzési idő:
 
A képzési idő nappali és levelező tagozaton 4 félév, mely magában foglal 60 óra szakmai gyakorlatot is. A képzési idő (nappali tagozaton) átlagosan heti 25 óra. 15 hetes szorgalmi időszakkal számolva (a gyakorlat nélkül), a kontaktórák száma 4 oktatási félévre vetítve 1530 óra.
 
4. A képzés célja:
Az utóbbi években egyre jobban megnőtt az igény az olyan szakemberek iránt, akik az információtechnika hagyományos és digitális ágaiban is jártasak, a multimédia-fejlesztéstől kezdve a Web szerkesztésen át a televíziós műsorok készítéséig és kivitelezéséig.
 
5. A diploma megnevezése:
A szakképesítés megnevezése:             Médiatechnológus asszisztens
OKJ azonosító száma:                          55 1408 0l
 
6. Az ideális jelentkező:
-          Az informatika iránt fogékony, az elektronikus médiumok előállításában kreatív, érettségivel rendelkező fiatalok, akik a középiskola elvégzése után rövid idő alatt szeretnének felsőfokú szakképesítést szerezni.
 
7. Főbb tárgyak:
Alapismereti modulok
Társadalmi, gazdasági, vállalkozási alapismeretek
Munkaerőpiaci ismeretek
A viselkedés pszichológiai alapjai, Készség és személyiségfejlesztés, Viselkedéskultúra
Munkavégzési technikák
Infomédia (Számítógépes alapismeretek), Felhasználói programok alkalmazása, Hálózati alapismeretek
Műszaki modulok tantárgyai
Matematika, Matematikai logika, Fizika, Angol nyelv I-III.
Villamos és informatikai modul
Internet ismeretek, Weblapszerkesztés I- II.
Szoftverfejlesztés, Számítógépes grafika és animáció I-II.
Multimédia alapismeretek I- II., Multimédia szerzői rendszerek I- III.
Multimédia design I- II.
Hangtechnika, Videotechnika, Médiaismeret
Team munka és projekttervezés
A multimédia ped. és pszich. alapjai
Kötelezően választható tárgyak
Operációs rendszerek alkalmazása I-II., Multimédia prezentáció I- II.
Virtuális valóság I-II., Oktatóprogramok készítése I- II., Vizuális programnyelvek I- II.
Minőségbiztosítás I- II.
Szakmai gyakorlat
8. Szakirányok, specializációk: -
 
9. Továbbtanulási lehetőségek:
Eredményes záróvizsgát követően a hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy tanulmányaikat – megfelelő feltételek teljesítése esetén – felsőfokú tanintézményekben folytathassák. (Ezen intézmények megnevezése, valamint általuk a nevezett képzés elismerésének módja a Felvételi Tájékoztatóban található.)
Az Eszterházy Károly Főiskola kommunikáció, valamint informatikus könyvtáros szakán történő továbbtanulás feltételeit a mindenkor hatályos felvételi tájékoztató tartalmazza.
 
10. „A szakma szépségei”:
A médiatechnológus asszisztens elsősorban szöveg-, hang-, kép-, mozgókép-, és animációfájlokat tartalmazó, interaktív működtetésű számítógépes szoftvert állít elő önállóan, vagy munkacsoportban. Ismeri az elektronikus és hagyományos médiatervezés, szerkesztés, és előállítás módszereit, és eszközeit. Képes együttműködni az interaktív médiumok fejlesztése területén szakterületének más szakértőivel, alkalmas munkacsoportban dolgozni, vagy azt vezetni, multimédia alkalmazás létrehozása érdekében.
Tevékenységi körébe tartozik a multimédia-fejlesztés és weblap-készítés részfeladatainak önálló elvégzése és a fenti munkafolyamatok irányítása, vezetése és szervezése.
 
11. Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek:
A médiatechnológus asszisztens képes olyan kommunikációs termék, illetve szolgáltatás tervezésére, létrehozására és üzemeltetésére vagy kereskedelmére, amely különböző típusú média elemeket, adatbázisokat tartalmaz, mindezt a kiválasztott célcsoportok számára rendszerezve és interaktívvá téve.
A médiatechnológus asszisztens munkája során az analóg és digitális adathordozókon rendelkezésre álló információkat a projekt tervnek megfelelően dolgozza fel és egy új minőséget megtestesítő formában, teszi hozzáférhetővé, a felhasználó számára.
Szaktudása alapján képes multimédia informatikai fejlesztő projektekben való részvételre, azok szervezésére, gyártástechnológiai problémák megoldására.
A médiatechnológus asszisztens képes lokális és Internet hálózatok fejlesztésére, tervezésére, azok üzemeltetésére és karbantartására, képes ezen rendszerek programozási feladatainak ellátására, illetve ezek tervezésében való részvételre.
 
12. Részletes információk
Eszterházy Károly Főiskola, Tanulmányi és Információs Központ
Felvételi Csoport
3300–Eger, Eszterházy tér 1.
Tel.: 36/520–424, 520-425
Fax: 36/520–424
 
Eszterházy Károly Főiskola, Médiainformatika Intézet
3300–Eger, Eszterházy tér 1.
Tel: 06-36/520-482, 523-407
Fax: 36/520–443
 
Design and code: Andro