ekf

Szóbeli vizsgatételek

 

Szóbeli Vizsga
 
 
A szakképesítés azonosító száma:                           54 341 01
Megnevezése:                                                           Mozgóképgyártó szakasszisztens
 
A szakképesítés-elágazás azonosítószáma:                        55 341 01 0010 55 02
Megnevezése:                                                           Médiatechnológus asszisztens
A vizsgarészhez rendelt szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1573-06: Közreműködés a rendszer-és alkalmazástervezésben,- fejlesztésben
 
A vizsgarészhez rendelt gyakorlati vizsgafeladat:
1573-06/1: A vizsgán kézhez kapott rendszerterv elemzése
A feladat aránya a vizsgarészben:    30 %
A szóbeli vizsga időtartama: 45 perc
A szóbeli vizsga időpontja:     2011.05.25 és 2011.05.27.
 
 
A GYAKORLATI VIZSGÁT SZERVEZŐ INTÉZMÉNY: Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet
 
A gyakorlati feladatot készítette:
…………………………………
                   dátum
…………………………………….
a feladat készítője
A gyakorlati vizsgafeladat elfogadását javaslom:
………………………………
dátum
………………………………………
a vizsgaszervező intézmény képviselője
A gyakorlati vizsgafeladattal egyetértek:
………………………………
dátum
……………………………………….
a vizsgabizottság tagja
A gyakorlati vizsgafeladatot jóváhagyom:
………………………………
dátum
.............................................................
a vizsgabizottság elnöke
 
 
                    
 A szóbeli vizsgafeladat jellemzői:
A szóbeli vizsga a Szakmai és Vizsgakövetelményekbenszereplő feladatprofil alábbi feladatainak elvégzésére irányul, és a tulajdonságprofilban feltüntetett alábbi szakmai ismeretek és készségek értékelésére, ill. kompetenciák mérésére szolgál:
s
1573-06 Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben
A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:
Rendszert/alkalmazást tervez
Felméri a konkrét alkalmazás funkcióit
Feltárja és elemzi a felhasználói követelményeket
Megtervezi a rendszer elemeit (tartalmi és formai elemek) azok funkcióit és működését
Megtervezi a rendszer funkcióit, folyamatait és működését (navigációját)
Megtervezi a rendszer/alkalmazás felhasználói csoportjait, azok jogosultsági rendszerét
Meghatározza az eszközkörnyezetet és -szükségletet az alkalmazás működéséhez
Meghatározza a biztonságot szolgáló megoldásokat
Rendszert/alkalmazást fejleszt, létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit (források fejlesztése)
Létrehozza a rendszer különböző típusú elemeit (források fejlesztése)
Fejleszti az elemek és alkalmazások megjelenítését (grafika, design, interakciók), a teljes alkalmazást/programot
Alkalmazást fejleszt programozási nyelvek, fejlesztő- és alkalmazásgeneráló eszközök segítségével
A működéshez szükséges, megfelelő eszközkörnyezetet létrehozza és beállítja
Teszteli a rendszer elemeit, folyamatait, funkcióit és megjelenítését
Dokumentálja a programot/alkalmazást
Fejlesztési/program, felhasználói dokumentációt készít
Leírja a működéshez szükséges eszközöket
Megszervezi és dokumentálja az alkalmazás egyes elemeinek forrásként és megjelenítési módonként való külön tárolását, archiválását
Részt vesz a rendszerek bevezetésében
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
D A rendszerelméleti fogalmak
D Az irányításelméleti fogalmak
D A folyamatábrák
C A fejlesztői rendszerek jellemzői
C A hálózati fogalmak
C Az adatvédelem szabályai
B A multimédia alapismeretek
C A multimédia design jellemzői
B A médiaismeret
C A multimédia szerzői rendszerek
C A számítógépes grafika és animáció eszközei
C A multimédia prezentáció
B A weblapszerkesztés
D A szoftverfejlesztés
D A virtuális valóság
D A vizuális programnyelvek jellemzői
A szint megjelölésével a szakmai készségek:
2 ECDL 1. m. IT alapismeretek
2 ECDL 2. m. Operációs rendszerek
2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés
2 ECDL 6. m. Prezentáció
2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció
3 ECDL AM3 modul Szövegszerkesztés - Haladó szint
3 ECDL AM4 modul Táblázatkezelés - Haladó szint
4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése
4 Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban
3 Köznyelvi beszédkészség
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
4 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
4 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
4 Szakmai nyelvű beszédkészség
4 Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése
5 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése
3 Elemi számolási készség
3 Mennyiségérzék
Személyes kompetenciák:
Látás
Hallás
Elhivatottság, elkötelezettség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Önállóság
Döntésképesség
Pontosság
Rugalmasság
Szervezőkészség
Tájékozódás
Társas kompetenciák:
Határozottság
Motiválhatóság
Motiválókészség
Visszacsatolási készség
Fogalmazókészség
Tömör fogalmazás készsége
Kommunikációs rugalmasság
Közérthetőség
Prezentációs készség
Módszerkompetenciák:
Absztrakt (elméleti) gondolkodás
Áttekintő képesség
Rendszerezőképesség
Kreativitás, ötletgazdagság
Új ötletek, megoldások kipróbálása
Felfogóképesség
Következtetési képesség
Problémaelemzés, -feltárás
Tervezési képesség
Kontroll (ellenőrzőképesség)
Lényegfelismerés (lényeglátás)
Rendszerben való gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Figyelem-összpontosítás
Eredményorientáltság
 
    1. iskolai tanulói nyilvántartás
  Rendszer részei:
- Tanulók kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Adatok kezelése - iskolai adatok (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kapcsolatok kezelése - Felhasználói adatok (Hozzáadás, Törlés)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


2. könyvtári kölcsönző szoftver
 
 Rendszer részei:
- Könyvtári nyilvántartó (Bevitel, Törlés, Módosítás)
- Személy nyilvántartó (Bevitel, Törlés, Módosítás)
- Kölcsönzés kezelő (Bevitel, Törlés)
- Kereső
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


3. nyelvtanulók számára készített szótanító program
 
Rendszer részei:
- Szótanító interaktív feladatok
- Médialejátszó
- Szótár (Kereső)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


4. multimédiás filmkatalógus
 
 Rendszer részei:
- Filmek kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Filmek keresése
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


5. vegyesbolt árunyilvántartó szoftver
 
 Rendszer részei:
- Termékek kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Termék keresése
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


6. autókereskedő által használt autó-nyilvántartó
 
 Rendszer részei:
- Tartalom kezelése - autók adatai (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Autók keresése
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


7. nagyváros multimédiás honlap
 
Rendszer részei:
- Tartalom kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
     Hírek
     Oldalak
     Multimédia tartalom
- Kereső
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


8. webáruház
 
 Rendszer részei:
- Termékek kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Felhasználók kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kosár (hozzárendelés)
- Kereső
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


9. nagyvállalat személyzeti nyilvántartás
 
 Rendszer részei:
- Alkalmazotak kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Adatok kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kapcsolatok kezelése - Felhasználói adatok (Hozzáadás, Törlés)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


10. háztartási gépeket kölcsönző cég szoftver
 
 
Rendszer részei:
- Termékek kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Vevők kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kapcsolatok kezelése - Felhasználói adatok (Hozzáadás, Törlés)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


11. ingatlanközvetítő iroda szoftver
 
 Rendszer részei:
- Adatok kezelése - Ingatlanok (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kereső
 
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


12. háziorvosi praxis betegnyilvántartó
 
 Rendszer részei:
- Személyek kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Adatok kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Kapcsolatok kezelése - Felhasználói adatok (Hozzáadás, Törlés)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


13. multimédiás történelmi lexikon
 
 Rendszer részei:
- Adatok kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
     Esemény
     Leírás
     Multimédia tartalom
- Keresés
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


14. multimédiás képtár
 
 Rendszer részei:
- Tartalom kezelése (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Keresés (tartalmakban)
Elemi folyamatok leírása:
 
Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Követelmények:
 
Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 
 
Egyedtípus:
Egyed neve:
Leírás:
 
Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 


15. irattári iktatóprogram
 
 
 Rendszer részei:
- Adatok kezelése - Iratok (Hozzáadás, Törlés, Módosítás)
- Keresés (Iratok közt)
Elemi folyamatok leírása:
 

Részfolyamat neve
Leírása
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Követelmények:
 

Funkcionális követelmények:
Nem funkcionális követelmények:
 
 

 
Egyedtípus:

Egyed neve:
Leírás:

 

Tulajdonság neve
Típus
Azonosító
Elsődleges kulcs
 
 
 
 

 
Design and code: Andro