ekf

Oktatás- és kommunikációtechnológia NBP_MI842_G2 (akkr.)

Tematika 1

Tamatika Bő

Oktatás- és kommunikációtechnológia (2013-) (NBP_MI842G2 és LBP_MI842G2)

 

A tárgy témakörei 14 oktatási hétre bontva:

 

 

Téma

Hallgatói tevékenység

1.hét

Tematika, követelményrendszer ismertetése

Az oktatástechnológia fogalma, tárgya. Taneszközök rendszerezése.

Bemutatkozás. Ismerkedés a tanulási környezettel. A Moodle- felületének bemutatása

2.hét

A hagyományos taneszközök szerepe az oktatásban és a sport világában.

A testnevelés tantárgy és a művelt sportág felszerelései. Információkeresés a neten c. feladat

3.hét

Hipertext, hipermédia, multimédia fogalomrendszere. Digitális taneszközök fajtái.

Hálózati tananyagok tanulmányozása - elektronikus információkeresés.

4.hét

1. zárthelyi dolgozat
Multimédiás tananyagok értékelésének szempontjai

Kiadott multimédia anyagok értékelése – pármunka.

5.hét

Elektronikus publikálás. Weboldalak értékelésének szempontjai.

Sportvilággal kapcsolatos weboldal értékelése

6.hét

Prezentációtechnika: Hang és videotechnikai eszközök.

A projektorok jellemzői és kiválasztásuk szempontjai

7.hét

Digitális fotótechnikai eszközök az oktatás és a sport világában.

A digitális fényképezőgépek jellemzői.

8.hét

Fotóséta.

Fotóséta

9.hét

Non-lineáris, interaktív multimédiás prezentáció ismérvei és tervezési folyamata. A szinopszis.

Prezentációkészítés a fotóséta képeiből - pármunka

10.hét

Az oktatási célú multimédia prezentációk készítésének tartalmi, és formai kérdései.(Cím, vázlat, tartalom tagolása, figyelem irányítása, navigáció és interakció. Olvashatóság, bemutatás sebessége.

A beadandó multimédia prezentáció szinopszisának elkészítése választott témából.

11.hét

2. zárthelyi dolgozat

Konzultáció a beadandó feladatról

12.hét

Prezentációk bemutatása

Beadandó feladatok értékelése

13.hét

Prezentációk bemutatása

14.hét

Félévi munka értékelése.

 

 

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei:

  • két, 50%-os teljesítményt meghaladó zárthelyi dolgozat megírása.
  • egy sportvilággal vagy oktatással kapcsolatos weboldal megadott szempontok szerinti elemzése
  • egy 10-15 perc időtartamú, a sport világához kapcsolódó, max. 20-25 képből álló, non-lineáris, interaktív multimédiás prezentáció, szinopszis alapján történő elkészítése és bemutatása.
Design and code: Andro